♥♥♥♥♥♥♥♥


Z historie Polska - vyprávění Fanynky

6. března 2018 v 14:38 | Ruža z Moravy |  Věřte nebo nevěřte..
Historie našich sousedů na severu i jinde je propojená nejen změnami hranic, ale i osobnostmi vládnoucích rodů. Když země potřebovala vládce sháněla jej různým způsobem. Pokud nebyl dědic muž, tak se pro ženu hledal ženich v jiných zemích a když již nic podobného nebylo, řešili to jiným způsobem. O tom nám bude vyprávět Fanynka...


Ilustr.foto z netu

Podvod na závodní dráze.

Polsko se opět ocitlo bez knížete. Lešek, který panoval několik let, způsobil všem dobyvatelům takovou porážku, že se nikdo neodvážil jeho zemi napadnout. Nyní však byl mrtev. Zemřel, aniž po sobě zanechal následníka trůnu, nezanechal žádného potomka, ani mužského, ani ženského.Různých uchazečů o knížecí stolec spíš přibývalo, než ubývalo. Hlasy voličů se tříštily, nastal zmatek. Nakonec byla uzavřena dohoda, že rozhodne výsledek koňských závodů. Na dlouhé rovné travnaté ploše byly vytyčeny závodní dráhy, byl vztyčen sloup. První, kdo dojede po dráze do cíle a dotkne se sloupu, stává se vítězem, získá vládu nad Poláky, bez ohledu na to, z jakého rodu pochází.
Jistý lstivý závodník jménem Lešek, tak zatoužil po polském knížectví, že byl schopen udělat cokoliv, jen aby zvítězil.

V pozdních nočních hodinách, aby ho nikdo neviděl a nepřistihl, po celé ploše, kudy se jelo ke sloupu, zarazil do země ostré železné bodce. Aby bodce nikdo neuviděl, zasypal dráhu drny a jen po straně nechal úzkou stezku volnou, označil si ji tak, že nikdo jiný nic nerozeznal. Po takto spáchaném hanebném činu, si byl jistý, že vítězství ho nemine. Jenže náhoda tu sehrála důležitou roli. Dva chudí mladíci si umanuli, že celou dráhu dostihů, poběží jen tak pěšky, pro zábavu. Svůj úmysl nemohli však vykonat, protože hned na začátku závodní dráhy si těžce poranili chodidla. Prozkoumali dráhu a zjistili, že bodce jsou do země zatlučeny po celé délce dráhy. Domnívali se, že jim nepřísluší věc rozhlašovat a proto mlčeli.
Nadešel očekávaný den. Na volném prostranství se sjelo velké množství mladíků a mužů na koních různých barev. Po celé délce trati se postavili ti, kteří měli sledovat regulérnost závodu. Dostavila se i šlechta, sešel se houf zvědavců. Všichni chtěli vidět nezvyklou podívanou.

Když se všichni zájemci o knížecí trůn rozjeli, začali koně, poraněni ze země vyčnívajícími bodci, jimž se nedalo vyhnout, klopýtat, vzpínat se a pak i jezdce shazovat. Po dráze se váleli poranění koně i s jezdci. Jediný Lešek, úskočný původce podvodu, který ještě navíc dal svého koně okovati železem, kdyby náhodou, kůň na nějaký bodec přeci jen šlápl. Pádil uličkou jemu samotnému známou a za všeobecného údivu přihlížejících i spoluzávodníků, dojel první a jediný ke sloupu, kde rozhodčí ho uvítal jako vítěze.


Avšak jeden z těch mladíků, nevzdal svůj úmysl běžet pěšky a hned, jakmile vyrazili na trať jezdci, vyrazil i on. Za veselého pokřiku a povzbuzování doběhl do cíle jako druhý. Lešek, třebaže na uříceném koni doběhl první a byl ustanoven knížetem a králem, musel se zodpovídat z podvodu. Ostatní závodníci ho obvinili a pohnali před soud těch, kteří měli rozhodnout o výsledku volby. Na důkaz toho, že to byl právě on, kdo se dopustil podlosti, poukazovali na všechna čtyři nedotčená a pečlivě železem okutá kopyta jeho koně. Když pak nad ním druzí závodníci a ostatní lidé rozezlení jím vymyšlenou lstí vynesli rozsudek, byl na kusy rozsekán a rozsápán.
Zaplatil svůj podvod smrtí.

Zato potom všichni svorně a ochotně uznali za hodna knížecího trůnu onoho mladíka, který z žertu doběhl k cíli pěšky. Posadili ho na knížecí stolec, ačkoli byl chudého původu. A poněvadž jeho původní jméno nijak neodpovídalo knížecí hodnosti, přejmenovali ho na Leška.
Poláci to jméno považovali za vznešené a všeobecně je dávali osobám, které dosáhli knížecí hodnosti. Tím způsobem byl současně odepřen posvátný královský majestát vládychtivému, prohnanému člověku a přiznán skromnému, nejvyšší cti hodnému muži. Potvrdila se slova Písma: Mnozí by rádi zasedli na trůn, ale korunu dostane ten, o němž se neuvažovalo.

Zpracovalné podle Jana Dlugosze: Čtení ze starých kronik a legend.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 signoraa signoraa | Web | 6. března 2018 v 15:51 | Reagovat

Tady by se hodilo použít naše krásné české přísloví: "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá." :-)

2 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 6. března 2018 v 19:04 | Reagovat

[1]: No jo, ale to, že to neřekli předem měli další závodící zbytečné úrazy a chudáci koně. No, tak už to chodí, možná by to nedokázali  zjistit, kdo to udělal.

3 Čerf Čerf | E-mail | Web | 6. března 2018 v 19:12 | Reagovat

Inu, není Lešek jako Lešek :-).

4 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 6. března 2018 v 22:37 | Reagovat

Nevíte někdo, proč jsou Poláci tak církevně založení? Hlava mi to v tomto století vědy a pod. nebere. ;-)

5 bábina bábina | 7. března 2018 v 10:24 | Reagovat

[1]: Dalo by se to tak říci. ;-)

6 bábina bábina | 7. března 2018 v 10:27 | Reagovat

[2]: Ten druhý se vlastně stal spolupachatelem. Měl být také odsouzen a ne povýšen. Dopustil se také podvodu. No jóó. Na každého je jiný metr. ;-)  :-(

7 bábina bábina | 7. března 2018 v 10:30 | Reagovat

[3]: A oni těch Lešků měli...My jsme měli bájná knížata různých jmen, oni měli Lešky.

8 bábina bábina | 7. března 2018 v 10:37 | Reagovat

[4]: Nevím. Byli výbojný národ, od pohanských bůžků, ke kterým se utíkali a kterým obětovali za výhru v boji, za úrodu, prostě za všechno možné, postupně zaměnili za jinou víru. Jsou tam dosti odlehlé kraje, víra jim pomáhala mnohdy přežít. Tak jim to zůstalo. Věda a víra se nevylučuje.

9 Jan Turon Jan Turon | E-mail | Web | 7. března 2018 v 12:13 | Reagovat

No vida kdo s koho.... ;-)

10 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 7. března 2018 v 12:34 | Reagovat

[8]: No, pokud se vezme vývoj člověka a Adam a Eva... z jedné dvojice že bychom pocházeli, to asi sotva. Ale to už je věc výkladu víry. Náš dědeček do kostela nechodil, hodně četl a říkal: někde něco musí být, co celý svět řídí, ale zrovna církev to není...myslel jakákoliv.

11 signoraa signoraa | Web | 7. března 2018 v 15:36 | Reagovat

[4]: Ruženko, také jsem nad tím přemýšlela. Podobné je to i v Itálii, či v Bavorsku. To jen my jsme takový národ bezvěrců. :-D
Když jsme byli v Krakově, tak mě šokoval mladý muž v obleku, rozhodně to nebyla konfekce, který klečel v kostele kousek od vchodu a modlil se. My se tam šli jen podívat a on v tom obleku vkleče lezl po dlažbě, aby nám udělal místo.

12 b b | 7. března 2018 v 16:43 | Reagovat

[10]:
Já jsem zase přemýšlela právě nad tou Evou a Adamem. To by měli nějak upravit. Možná žili, od nich je odvozen rodokmen, ale ... :-(

13 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 7. března 2018 v 17:18 | Reagovat

No právě, to mělo být první poněkud poopravit tu pohádku o původu člověka. Málokdo tomu zřejmě věří. ;-)

14 Zlatice Zlatice | E-mail | Web | 8. března 2018 v 12:10 | Reagovat

Že se neporadil s nějakou ženou Lešek jeden :-D Když chce, podvádět musí u toho myslet :-D

15 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 8. března 2018 v 13:06 | Reagovat

[14]: Joj, to vypadá, jako by jen ženy uměly podvádět. :-D

16 Maruška-Fukčarinka Maruška-Fukčarinka | Web | 8. března 2018 v 16:04 | Reagovat

[1]: Zrovna tato jsem si po přečtení vyprávění Fanynky pomyslala Alenko. :-)

[11]:Občas mě připadá, že to s tou vírou je přehnané.Krátce po našem seznámení s mým mužem,byli jsme od manželových přátel několikrát pozváni do Polska. Oni sami k nám jezdili dosti často. Na mě až příliš, to už jsem bydlela u mého muže. Na jejich časté naléhání,jsme pozvání i s jedním noclehem přijali. Tak jako u nás dost popíjeli,to se mě s tou vírou nejde dohromady. Paní dokonce alkohol prodávala dál po domě těm, kterým doma večer došel.Určitě to bylo i s provizí, neboť při našem telefonickém rozhovoru se zmínila, že by tak becherovku. ;-)
Dál k té víře, tehdy jsme nebyli s mužem ještě manželé, to když se při našem jednodenním pobytu ráno dozvěděla, ani nevím jak na to řeč přišla. Tak jsem mylsela, že mě probodne očima - taký hřích volala a chytla se za hlavu. To se nemělo pod mou střechou stát [:tired:]Tož, stalo se a stalo se i to, že jsme vzájemná setkání již neudržovali. No jo, zhřešili jsme :-)

17 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 8. března 2018 v 16:58 | Reagovat

[16]: V tom máš pravdu, hodně pokrytectví v tom často bývá.

18 Sarah's History Sarah's History | E-mail | Web | 8. března 2018 v 20:31 | Reagovat

Krásné vyprávění! Bylo zajímavé nahlédnout do polských legend, tento stát jich má víc než dost, a také krásné vidět, jak nakonec vyhrála spravedlnost! Tak to má být. :)

19 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 9. března 2018 v 10:19 | Reagovat

[18]: Ve vašem blogu je zajímavé si číst. Určitě všem, kdo mají rádi historii z osobní stránky lidí dávných let. :-)

20 bábina bábina | 9. března 2018 v 13:13 | Reagovat

[18]: Ještě některé legendy, jak se říká, mám v rukávu. ;-)

21 Sarah's History Sarah's History | E-mail | Web | 9. března 2018 v 13:14 | Reagovat

[20]: Tak to se budu těšit na pokračování! :)

[19]: Mockrát děkuji.

22 bábina bábina | 9. března 2018 v 13:16 | Reagovat

[19]: Ruženko, úplně s tebou souhlasím. Například osobnost Marie Terezie vůbec neznáme, zato všichni známe nepravdivé historky o její sexuchtivosti. :-(

23 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 9. března 2018 v 15:48 | Reagovat

[22]: Kdepak, ona byla sice temperamentní, ale jen se svým manželem. Možná někdy podpořila nějakou tu lásku jiných, ale sama byla dost prudérní.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

ReklamaJde se spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx