Březen 2018

Nový domov - 99.

21. března 2018 v 23:31 | Ruža z Moravy |  Nový domov-povídka na pokračování od 1. viz-únor 2016 archiv -
Z pokoje Jany se ozývalo volání a zaslechla je Eva, která zrovna šla za Jindrou. Zastavila se a chvíli naslouchala.
"Haló, haló, neslyším tě, Olinko, co říkáš?"
"Tak Jana jen telefonuje, už jsem se lekla, že se jí něco stalo." Pokračovala v chůzi. Hned však informovala Jindru, která zamykala dveře u svého bytu.
"Co myslíš, jak to vypadá s tou rodinou? Jana už měla jít na operaci, ale pořád to oddaluje. Čeká na příjezd syna. Nevíš něco? Nemluvila jsi s Olgou nebo Janou v posledních dnech?" Ptala se Eva. Jindra pokývala hlavou.

Nový domov - 98.

15. března 2018 v 22:53 | Ruža z Moravy |  Nový domov-povídka na pokračování od 1. viz-únor 2016 archiv -
Dcera Jany Olga se snažila dostat co nejdříve bratra Matěje za maminkou. Docílila toho, že Matěj matce zavolal, omlouval se, že se neozval dříve. Na rovinu řekl, že pro samé starosti s dokončením studia a pak odjezdem do Anglie se spolehl na otcovo tvrzení o matčině úrazu. Uvěřil jeho tvrzení, že byla opilá, nakonec prý nebyla schopna komunikace ani v nemocnici. Také byl nazlobený, že prý dostala otce do vězení.
"Víš, mami, nikdy jsem tě opilou neviděl, ale otec tvrdil, že se držíš jen když máme přijet domů a on musí všechno dělat přes týden a chodit do další práce, aby nás mohl podporovat."
"Jak jste mu to mohli uvěřit, copak jsem se k vám někdy chovala špatně?" Vzdychla jen Jana.
"Mami, tys na nás moc času neměla. Pořád jsi něco kuchtila, pekla, prala, žehlila. Promiň, vím, že to bylo pro nás, ale nikdo z dětí to nebere jinak než jako samozřejmost. No, já už budu muset končit, možná by bylo lepší se někdy domluvit na internetu, telefon je víc rušený. Tak se hleď uzdravit, Olga říkala, že je naděje nějakou operací pomoci, abys mohla chodit. Neodkládej to."

Jen tak z historie...jak aktuální...

15. března 2018 v 13:31 | Ruža z Moravy |  Z historie života
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.
______________________________ __________________________

Pokud Tě oslovila aktuálnost básně a ptáš se,
který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit
naši prohnilou dobu, pak věz, že to byl William Shakespeare
a tento jeho sonet je starý 400 let.


Jak Popela sežraly myši-vypráví Fanynka.

14. března 2018 v 22:27 | Ruža z Moravy |  Věřte nebo nevěřte..
Z historie, pověstí našich sousedů vypráví Fanynka...

Na polském královském stolci seděl starý Popel. Onemocněl a když se to dozvědělo jeho dvacet bratrů sídlících v různých končinách Polska, spěchali do Krušvice, aby svého nemocného bratra navštívili. Na místo dorazili až den po jeho skonu. Podle tehdejších zvyklostí uspořádali pohřeb s patřičnou okázalostí. Jedinému synovi, malému Popelovi, který starý Popel zanechal, zachovali lásku a oddanost, ačkoli jako poručníci se vlády v zemi mohli ujmout sami.
Proto, místo aby dlouho čekali než chlapec dospěje, provolali ho ihned za krále a jediného vládce Polska. Složili mu hold věrnosti a poslušnosti. Ti, kteří byli pověřeni úkolem starat se o mladého Popela, zabývali se vážnějšími problémy. Přijímali prosebníky a dokud synovec nedospěl, vydávali jeho jménem rozsudky a rozhodnutí.
Když mladý Popel pod bedlivou a starostlivou péčí svých strýců dospěl v muže, postoupili mu veškerá práva i moc.

Krokovy dcery -báje a pověsti.

11. března 2018 v 0:44 | Ruža z Moravy |  Věřte nebo nevěřte..

Po smrti vojvody Čecha, nevěděli lidé, koho si mají zvolit za nového vojvodu. Tak se rozhodli, že zvolí jeho bratra Lecha, který žil na Kouřimi. Ten však jejich prosbě nevyhověl, ale protože bylo známo, že je velmi moudrý, nechali si alespoň poradit, koho si mají zvolit a Lech jim řekl, ať zvolí Kroka. Lidé ho poslechli a po praotci Čechovi usadili na trůn Kroka. Ten soudil moudře a byl spravedlivý. Krok měl tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši. Ve svém útlém mládí žily dívky na hradě Budči. Kazi znala všelijaké byliny a koření a jejich moc. Hojila jimi lidem rány, krotila bolesti a mnohdy i sudičky ke své vůli obracela. Po otcově smrti byla nejčastěji na hradě, jenž se Kazin hrad jmenoval. Teta, druhá Krokova dcera, vystavěla si hrad velmi pevný, který Tetín pojmenovala. Bála se bohů a běsů a tak různé rituály na jejich uctívání pořádala, učila lid se jim klanět a oběti činit. Sama se pak dlouhé dny k nim modlila.


Mládí a činnost T.G.Masaryka - píše pan Ivan...

10. března 2018 v 21:17 | Ruža z Moravy |  Z historie života

Z komentářů březnové Kavárny U Ruži jsem "vytáhla" zajímavé psaní pana Ivana-nar.soc., který z různých pramenů i poznatků lidí sestavil lidský profil T.G.Masaryka. Není to oficiální životopis, ale je v něm dost zajímavých údajů z dětství, mládí a činnosti. Posuďte sami....povídání bude poměrně delší, ale zajímavé.

292385-original1-9frq6.jpg (600×338)

Foto:Profimedia


Dne 7.3.1850 se narodil na redlichovském velkostatku v Hodoníně synek, pokřtěný Tomáš ( tak přišel k jednotnému svátku i jmeninám ) příjmením Masaryk. Zapsaným otcem byl Josef Masarik, rodák z nedalekých Kopčan, kočí -analfabet- na statku ( později se naučil od Tomáše číst a postoupil až na šafáře ve dvoře). Matka Terezie roz. Kropaczkova byla o 10let starší otce, narozena v Hustopečích, pocházela z Hané, ale mluvila více německy. Byla dobrá a čistotná kuchařka.

Guláš nebo gyulás? Co si dáte?

9. března 2018 v 20:56 | Ruža z Moravy |  z gastronomie krajů i lidí

Našla jsem na webu Maková panenka.cz dobré recepty z naší zahrádky ... s radostí, v reakci na komentáře k posl. článku Tlusťjocha, předávám tento recept pro radost všem, kdo guláš mají rádi.

Ještě něco k tomu: dohadovali jsme se co je perkelt a co guláš, je to vlastně totéž, jen trochu upravené podle různých zvyklostí a chuti, doplněné.
Původní gulyás, polévka drobných pastevců v Maďarsku - většinou se dosud vaří při zabijačkách jako taková první pochoutka a klidně se jí s chlebem. Mohu potvrdit z osobní zkušenosti.

Perkelt (pörkölt): Suroviny

Nový domov -97.

7. března 2018 v 22:36 | Ruža z Moravy |  Nový domov-povídka na pokračování od 1. viz-únor 2016 archiv -
Trvalo nějakou dobu, než se Olga ozvala. Vyřizovala s bratrem i otcem některé záležitosti. S otcem to nebylo jednoduché. Byla jej navštívit ve vězení a přímo mu řekla, že ví, co se stalo s mámou a jak se provinil nejen na ní, ale hlavně s ohledem k nim. Jí a bratrovi. To, že jim dal peníze, o které vlastně ošidil rodinný rozpočet a řekl jim, že si peníze vydělal sám, brigádami, nebylo správné.

Z historie Polska - vyprávění Fanynky

6. března 2018 v 14:38 | Ruža z Moravy |  Věřte nebo nevěřte..
Historie našich sousedů na severu i jinde je propojená nejen změnami hranic, ale i osobnostmi vládnoucích rodů. Když země potřebovala vládce sháněla jej různým způsobem. Pokud nebyl dědic muž, tak se pro ženu hledal ženich v jiných zemích a když již nic podobného nebylo, řešili to jiným způsobem. O tom nám bude vyprávět Fanynka...


Ilustr.foto z netu

Podvod na závodní dráze.

Polsko se opět ocitlo bez knížete. Lešek, který panoval několik let, způsobil všem dobyvatelům takovou porážku, že se nikdo neodvážil jeho zemi napadnout. Nyní však byl mrtev. Zemřel, aniž po sobě zanechal následníka trůnu, nezanechal žádného potomka, ani mužského, ani ženského.

Kavárna U Ruži - březen 2018.

1. března 2018 v 0:03 | Ruža z Moravy |  Kavárny-povídání s lidmi

Vítám Vás v březnové Kavárně U Ruži a doufám, že i tentokrát se zde pobavíte, seznámíte případně s dalšími blogery (u každého komentáře jejich je web, na který stačí klepnout a jste u něj- to pro neznalé). Čtěte, povídejte si, polemizujte, pokud někdo někomu nenadává, nikdy názory nemažu.
Z lidových pranostik na měsíc březen:

Březnové slunce má krátké ruce
Když větrové nakonec února uhodí, moc obilí se na poli urodí
V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po velikonocích

Březen bez vody - duben bez trávy
V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato
Suchý březen, studený duben, mokrý máj, bude v stodole ráj


Tradičně dávám pár starých fotografií od Tlusťjocha:Jde se spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx