Každý člověk se stává hezčím , když má radost. ( Walther von der Vogelweide )
Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filosofie.(Oscar Wilde)
- tyto citáty uvedl komentátor Kavárny U Ruži- JeníkZajímavosti z komentářů Kavárny U Ruži.

24. prosince 2017 v 14:15 | Ruža z Moravy |  Kavárny-povídání s lidmi
Pro ty, kteří neradi čtou četné komentáře v naší Kavárně jsem vyloupla zajímavé povídání z prosincové a pozdější lednové Kavárny- to o Marii Terezii:.

[825] nar.soc. Včera v 15:31

Dobré odpoledne. Byl jsem před polednem v Brně. Právě zvonili na Petrově "poledne" v 11hod. Je to brněnská pamětihodnost z r. 1645. Brno ( s hradbami ) tehdy obléhali Švédové pod velením gen. Torstensona. Na útočné dobytí Brna ( byť předtím dobyli Olomouc = tehdy hlavní město Moravy) jich bylo málo. Poslední útok byl stanoven na 15. srpen a generál T. po tříměsíčním obléhání prohlásil, že pokud Brno nedobude do poledne odtáhne.


V tísnivé situaci, kdy už Švédové ( ve skutečnosti sehnaný pranárod ) přelézali hradby, se brněnským dostala "pomoc", vyzvědač prozradil generálovo rozhodnutí a zvoník na Petrově začal zvonit v 11hod. poledne. Švédové útok zastavili a potupně odtáhli. Je to ovšem tradovaná pověst, protože boj skončil až s příchodem tmy, kdy se Švédové odpoutali a v noci odtáhli. Brno, jako ubráněné město dostalo od rak. císaře povýšení na hlavní město Moravy. Brnu i Švédům bylo dost zle, hlad a bída o všecko, všem sužovaly život. Švédskou jednotku při shánění jídla a krmiva = pícování, zaskočili u Přísnotic císařští jízdní. V šarvátce byl zabit švédský velitel.
Po r. 1648 = ukončení třicetileté války, vypravila vdova delegaci, která postavila na paměť v tamnějších polích protestantský kříž s vytesaným nápisem. Po sloučení parcel do honu, byl kříž poškozen traktorovým obděláváním. Byl silně nahnutý v honu, nápis omrzlý už skoro smytý. Jen ta zkazka o jeho původu se zachovala. Prý chce tamní obec památku restaurovat. Problém je, že dříve byl kříž u cesty, která je zorána a zrušena. Kdo se bude prodírat polní kulturou k obnovené památce? ;-)

[828] Jeník - včera v 16:48 (dokazuje různost témat povídání v Kavárně)

A abych přidal něco do talonu (slovně a písemně), tak jako studenti jsme dostali za úkol tento kostel učebnicově zaměřit. Dneska by to byla brnkačka , protože každý roh kostela má již GSM souřadnice , ale v těch dobách to tak nebylo i když vlastní zaměření kostela provedeno již dávno před náma školákama (za první republiky) bylo. Museli jsme to ale udělat klasicky ortogonálně způsobem založení vlastní geodetické sítě (obkroužení kostela pomyslnými měřičskými body) a z ní pak provádět po jednotlivých přímkách- linkách vlastní měření způsobem staničení a kolmic. K tomu vše hned na místě zakreslovat na měřičském stole - venku.
Počasí bylo vlídné , nikde nikdo a tak jsme se dali do díla. přeci jen vylezl nakonec vikář z místního biskupství a trošičku nám o vlastním kostele něco povykládal. Navíc , což je Brněnská rarita je skoro v každém zákoutí podél stěn kostela nějaký piedestal - ozdobná socha nějakého biskupa a podobně. Také nám o nich něco řekl. Nápisy jsou totiž latinsky a tento jazyk nikdo z nás tehdy neznal. Měřili jsme to s přestávkama několik dnů. Jako stanoviště jsme si zvolili restauraci Modrá hvězda (ani nevím jestli tam ještě je - Schlingrovo náměstí v rohu). Měřičské věci jsme si vždycky uložili za nějakého biskupa (kamenného) aby nám je pohlídal. Hlídal dobře , nikdy se nic neztratilo.
Nakonec po skončení práce jsme pro pobavení udělali divadlo na Zelném trhu.Napřímili jsme si pomyslnou měřičskou linku přes to náměstí tak, abychom narušili (nechali zbořit)všechny zeleninové stánky, tedy skoro polovinu z nich. Správce tržiště a prodejci se mohli přeskočit - zlostí. My ale byli neoblomní , že jinak jdeme rovnou na radnici a budeme si na ně stěžovat , že brání tzv. obnově města Brna. To zapůsobilo a stalo to co jsme si vymysleli.
No a pak jsme si sbalili fidlátka a utíkali pryč. Výkřiky zlosti a nevole se za náma ještě hodný kus nesly(až na náměstí Svobody). Prostě mladí darebové, ale švanda byla. Pak jsme dostali úkol vypracovat v Králově poli za tratí návrh na basebalové hřiště.Opět práce v terénu , opět vymyslet síť měřičských kolíků. Ty všechny zaměřit a na každý vyznačit kolik se musí dosypat , nebo odebrat hlíny a kolik se musí dodat povrchového materiálu pro vytvoření hřiště, tak, aby to bylo vše s mírným spádem atd. Dalo nám to zabrat , ale dělali jsme to rádi.
Nakonec přišla do školy zakázka na podrobného zaměření zologické zahrady. Všechno se muselo udělat tak, aby v našich plánech bylo zanešeno naprosto vše. každý kámen, každá cestička, každá lavička, každá klec, každý domeček, nebo chlívek, každá služební budova nebo bouda, každý keř , každý strom s tím, že podle toho budou dále pokračovat architekti a dále stavaři za účelem přestavby místní ZOO.
Cestovali jsme tam každý čtvrtek - měřičský den - tramvají, což samo sebou byl zážitek. V zoo jsme obyčejně opět udělali pořádný rozruch. Ale všechny to bavilo, jednak nás mladé měřiče, jednak návštěvníky ZOO - měřilo se za plného provozu, jednak místní osazenstvo zvěře a ptáků. Všichni to brali jako zajímavé zpestření života. Jen jsme byli upozorněni na to, že můžeme být třeba sežráni divokými šelmami (lev, tygr, krokodýl a podobně), nebo nás nabere nějaký místní jelen, nebo jiný kopytník rovnou na rohy atd., také hrozilo, že šlápneme do exkrementu nějakého zvířete nebo člověka, který zrovna někde ve stínu nějakého keře udělal potřebu. Tato šlápnutí se opravdu stala. ale nikdy nikdo nám neublížil, jen jedna opice nám nechtěla vrátit trasírku (měřičskou červenobílou tyčku), protože ji nutně potřebovala. Tak jsme jí ji nechali, ať na nás vzpomíná v dobrém. Nikomu z nás se totiž nechtělo lítat po kleci za paviánem - a vlastně dělat paviána, i když by to bylo správné zpestření této činnosti o sportovní vložku. :-D

nar.soc. 2.ledna 2018 :Něco o Marii Terezii.
Ve filmu je rozvinuta tísnivá situace, kdy MT jela na slepo požádat maďarské grófy o vojenskou pomoc. V pozadí mohl každý slyšet, že v Uhrách byla jistá náboženská svoboda a omezeno působení jezuitů. Jinak všude kde měli jezuité vliv vládla bída a nakonec i vojenská nedostatečnost. Protestantští Prusové byli proto ve Slezsku vítáni, jako osvoboditelé z Habsburského tmářství ( což pro české země dovršil o 150let později TGM,vznikem ČSR).
Uherský korunovační rituál ( ve filmu jen stručný) obsahoval před korunovací ( kterou tradičně udílel ostřihomský arcibiskup ) korunovační přísahu krále, jeho svlečení do pasu, aby jej mohl arcibiskup pomazat "svatým" olejem na mužných ramenou a prsou, jako sídel síly a duše. MT byla tedy korunována jako král, rozepli ji blůzku a arcibiskup asi měl co dělat s velkými ženskými přednostmi, aby zajistil Uhrám královskou sílu.
Pak musila MT vyskočit obkročmo na koně se svatoštěpánským mečem, vyjet cvalem na vrch Gélert v Budě a máchnutím mečem do čtyř stran dát nepřátelům Uher na vědomí, že se ujal moci král(ovna).
Josef II.,jako kojenec v náruči MT v dospělosti konstatoval, že také přispěl, křikem, když jej matka při oddání se do uherské ochrany štípala do zadečku, aby probudil uherskou přízeň. :-D

nar.soc. 3.1.2018
volné pokračování

Doba Marie Terezie, byla dobou značných změn. Na první pohled neviditelných, ale s velkými následky. Dožívající středověk, nahrazoval novověk. Tvrdí se, že hranicí je objev Ameriky ( 1492).
Dobu MT ( 1717-1780) provázely značné hospodářské změny, ale i vyčerpávající války s Pruskem. Zdálo by se, že Prusko nemá šanci velkou říši ohrozit, ale pravda byla jiná. Jezuité měli svobodu šířit katolický teror a ten byl zásadní brzdou. Tehdejší "národní bohatství" se tvořilo z půdy, dolování, zpracování domácích surovin a jen nepatrně z dálkového obchodu.

Znevolnění obyvatel a náboženská kuratela, vynakládání nedostatečných zdrojů na výstavbu kostelů, klášterů, výrobu svíček pro tyto instituce ze vzácného včelího vosku nebo loje zhoršovalo bilanci. Vynucovaná robota a násilné verbování mužů k vojsku, jakož i odvádění dívek do přímé panské služby umrtvovalo vesnice = největší zdroj pro vrchnosti a stát. Naprosté žvásty jezuity zblblých farářů navíc i hospodářsky zpomalovaly vývoj. Na př. zavádění brambor, kukuřice a jiných plodin z nepřátelské ciziny. Brambory byly odmítány jako ďábelsky nepěkné a nechutné hlízy.
Kukuřice šířená z tureckých území ( dodnes na Moravě zvaná turkyň ) jako turecká pšenice, vyvolávala obavy, že když mají Turci takovou pšenici jsou neporazitelní.
Ani norfolkský osevní postup z Anglie nebyl vítán. Projevoval se katolíky odmítavý přístup k přebírání pokroku z protestantských zemí. Markantní byl rozdíl v Prusku. Masivní pěstování brambor v tamní písčitější půdě, v chladnějším a deštivějším prostředí bramborám svědčilo. Na junkerských ( šlechtických) statcích se sklízela značná množství, kterými byli živeni vojáci, chov vepřů dodával maso a horší brambory sloužily na výrobu lihu a kořalek. V Prusku se dařilo i žitu na komisárek nebo suchary, rovněž ovsa se selo hodně. Odlesňování na výrobu dřevného uhlí pomáhalo šířit ornou půdu, ale i výrobu oceli ze skandinávských rud. techniky spolehlivější povozy si vynucovaly lepší silnice a rušení městských cel, což podporovalo dálkovou dopravu.
Upravený osevní postup JETEL, ozim, jař, s následným zasetím vodnice a z jara sadba brambor, které rázně odplevelovaly a tím zvyšovaly úrodu obilnin, byl pokrok umožňující uživit násobný počet obyvatel než v zaostalém Rakousku. Tam přetrvával postup úhor ( roční výpadek využití orné půdy pouze k pasení), ozim, jař, s doplněním řepou, zelím a kapustou. Prusům se zvolený postup vysoce vyplácel a byl nakonec převzat i Josefem II. ovšem až po 50letech.
Masivně byl hospodářský systém zdokonalen až v napoleonských válkách, které rozmetaly úplně nábožensko-ideové poučky v zemědělství, ale i jinde a pomohly změnit feudalismus na buržoasní výkonnější zřízení. Stálý odpor církve a dvorní kamarily v Rakousku se projevil nechutí ke změnám a prodlením až do I. sv. války. :-D

nar.soc. doplnění: 3.1.2018
Jak se stala Marie Terezie císařovnou! Nar. 1717, zasnoubena 1736 s Františkem Lotrinským. Ve 24letech ( v r. 1740 náhle zemřel její otec Karel VI) se ujala vlády v dědičných zemích, jako arcivévodkyně rakouská. Přijala tituly, korunovací = královna česká (1743), markraběnka moravská a jiné. Její život bohatě naplnily povinnosti ubránit rakouskou říši, o niž usilovali všichni sousedé. Po ztrátě Slezska se Prusové a další Němci rozhodli v r. 1745 zvolit Františka Lotrinského císařem Svaté říše národa německého ( což byl už vyprázdněný titul, ale Habsburky stále ceněný a žádaný).

MT, jako žena FL se stala ženou císaře, v rakouských dědičných zemích uznanou jako císařovna. Byla to jistá anomálie, protože císařem ve SŘNN mohl být jen muž. Mimo války se střídavým štěstím vedenými, byla MT opakovaně těhotná a přivedla na svět 11 dcer a 5 synů. Mezi těmito vyčerpávajícími starostmi ještě absolutisticky vládla a vybírala partnery svým dětem. Po smrti FL r.1765 tj. v 48 letech vládla jako vdova s rádci hrabaty Haugvitzem, Kaunitzem a synem Josefem v r. 1765 zvoleným něm. císařem a rakouským spoluvládcem MT. Výdrž MT a věrnost povinnostem byly ve své době neuvěřitelné. Zemřela v 63 letech, 29.11. 1780 tj. před 238lety, jako jediná korunovaná a plně výkonná královna českého království. :-D


:

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Kitty Kitty | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 14:55 | Reagovat

Příjemné přiblížení jinak v "houfu" ztracených komentářů. Děkuji! :-)

2 nar.soc. nar.soc. | 24. prosince 2017 v 18:06 | Reagovat

Jsem osobně přesvědčen, že plnohodnotná kavárna má mít i jiná témata než je domácnost. Tím nechci domácnostní témata nijak ponižovat.
Podle mne ženy tvoří opravdový domov a je zajímavé číst z čeho všeho a jak se domov utváří. Přesto si dovolím tvrdit, že nejen domovem je živ člověk, je to potřebný základ a na něj navazují i jiná témata o něž se už po několik let snažím. :-D

3 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 22:09 | Reagovat

[2]:  My to vítáme, je to právě hezky vyvážené, zajímavé a vy moc dobře víte, že to i ty domácí pracovnice berou. Všechny pány kluky, co tam chodí rády čteme- ať píší cokoliv, podle svého. ;-)  :-D

4 Jan Turon Jan Turon | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 22:38 | Reagovat

Zememerit to by mne asi neslo a obdivuhi kazdeho kdi to dela byt treba jenom cvicne.. :-D

5 Janinka Janinka | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 10:56 | Reagovat

Komentář o zaměřování je naprosto super! :-)

6 Maruška-Fukčarinka Maruška-Fukčarinka | Web | 25. prosince 2017 v 19:45 | Reagovat

Hezké povídání. :-)

7 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 23:25 | Reagovat

[4]: Ten pán to dělal opravdu profesionálně a jezdil různé po světě, takže už nám i vyprávěl. :-)

8 Tenisák Tenisák | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 17:12 | Reagovat

Každý roh kostela má již své GSM, to mi pobavilo. Ale je to pravda, dnes by to byla brnkačka. Jinak
Hezké a pohodové Vánoce tobě i celé tvé rodině!

9 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:00 | Reagovat

[8]: Zdravím a přeji hlavně zdravé tělo i ducha. Celé tvé rodině. :-)

10 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 27. prosince 2017 v 11:52 | Reagovat

[2]:
Třeba cibetky. To je velmi plnohodnotné téma.

11 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 18:56 | Reagovat

[10]: Jo, jo, zvláště ta vyhlášená cibetková káva, která prochází jejich trávícím traktem- dobrou chuť. :-D

12 nar.soc. nar.soc. | 28. prosince 2017 v 16:51 | Reagovat

[11]:

Na vojně ( od 15.1.1960) ve výcviku v Luštěnicích u Ml. Boleslavi, jsme měli podobnou "pochoutku". Poloshnilé brambory se naházely do el. škrabky, kde se vše rozmatlalo ( byl zamrzlý vodovod a vodou se šetřilo), doškrabali to maníci ručně ( smrdělo kde co ). Pak se to svinstvo naházelo do kotle a prý varem se vše vyřídí. Nevyřídilo, smrdělo to i při výdeji. Za 2měsíce výcviku jsem do opasku vyvrtal 8 dírek 3m vzdálených od sebe, zhubl jsem ze 72kg na 62. :-D

13 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 18:34 | Reagovat

Tak to při vaší výšce jste byl jak lunt :-D

14 J.R. J.R. | Web | 28. prosince 2017 v 20:01 | Reagovat

Moc děkuju za milé komentíky :-) moje srdcovka od Backstreet Boys je Everybody ( Backstreets Back ) :-P kde vzal Mikolas toho velblouda netuším :-D .

15 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 18:56 | Reagovat

[14]: Třeba někde natáčeli v ZOO nebo prostě cestovali do Egypta či podobné destinace. :-)

16 Otavínka Otavínka | Web | 30. prosince 2017 v 9:31 | Reagovat

Oj, to je bezva výběr. Netušila jsem, že v kavárně jsou i tak zajímavá témata. Asi po NR tam budu více chodit, protože nebudu moci psát. Všem přeji vše dobré, ale především zdraví!

17 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 10:34 | Reagovat

[16]: Hani, v Kavárně se vlastně vidíme a odsud, pokud tam přijdeš k tobě kdokoliv z návštěvníků lépe zavítá, když je tam web u komentujícího. Víme o sob+ě aspoň, co s kým je a probíráme různá témata.I co se s námi děje. :-)

18 Zacharyvef Zacharyvef | E-mail | 31. prosince 2017 v 4:46 | Reagovat

Hello. And Bye.

19 German Music German Music | Web | 31. prosince 2017 v 12:07 | Reagovat

Přeji ti, aby byl nový rok 2018 plný úspěchů, zdraví, lásky, pohody a štěstí. :)

20 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 17:31 | Reagovat

[19]: Pěkně řečeno, totéž bych přála všem. :-)

21 Vendy Vendy | Web | 31. prosince 2017 v 21:24 | Reagovat

Nezvyklé historky, starou pověst o osvobození Brna a zvonění zvonů o hodinu dřív znám,ale ty detaily už ne. Tyto vzpomínky (a vůbec vzpomínání a zkušenosti) by stálo za to stáhnout do jednoho souboru, něco jako kroniku, takové věci se nedají jen tak dohledat.
Všem přeji šťastné vykročení do nového roku!

22 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 21:40 | Reagovat

[21]: Obvykle významnější  věci dávám zvlášť do článků podle zaměření do rubrik. To by byla práce tahat to do  jedné rubriky. Kdo chodí do Kavárny většinou si přečte ty zážitky a vzpomínky tam v komentářích.. :-)

23 b b | 31. prosince 2017 v 22:22 | Reagovat

[10]: Máte rád asi výbornou kávu.

24 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 23:07 | Reagovat

[23]: Já třeba nevím, jestli by mne neodradilo to, že ta káva prošla zažívacím traktem zvířátka. Ačkoliv, co víme, že jíme, pijeme? ;-)  :-D

25 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 1. ledna 2018 v 13:30 | Reagovat

[11]:
Zrovna mám o ní zmínku ve svém novém výmětu.

26 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 1. ledna 2018 v 13:31 | Reagovat

[23]:
Ano, neboť jsem povalečem kavárenským. :-)

27 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 14:21 | Reagovat

[25]: Kouknu se, to víš, že ano. :-D

28 Miloš Miloš | Web | 1. ledna 2018 v 23:18 | Reagovat

Články o Brnu vždy čtu moc rád, bydlím zde a městu velice fandím. Myslím, že je k životu z celé republiky nejlepší :).

29 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 13:34 | Reagovat

[28]: Brno mám také ráda. Studoval tam syn i vnučka-ještě dostudovává, bydlí tam a chce tam zůstat. :-)

30 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 20:08 | Reagovat

Doplnila jsem článek o komentáře o Marii Terezii od nar.soc., je to zajímavé čtení. :-)

31 nar.soc. nar.soc. | 4. ledna 2018 v 19:31 | Reagovat

Něco o Brně a souvislostech.

Hrad Špilberk byl pevností chránící jak Staré Brno (kolem Mendelova náměstí) ze západní části, tak i Brno uzavřené v hradbách, za nimiž je proti Švédům bránili císařští, studenti i tovaryši ( viz výše o brněnském "poledním zvonění). Brněnské hradby na místě malého dopravního okruhu byly postupně zastavěny a nakonec zbourány. Zůstal jen ponurý Špilberk, jako pevnost. I na něj došlo. V době přípravy na bitvu u Slavkova, rozhodl Napoleon a potřebě zrušit pevnost a nechal zbourat většinu hradního opevnění, aby měl krytá záda a vyloučil možnost ohrožení svého postavení východně od Brna. Velká šarvátka Francouzů s císařskými u Jihlavy ve stejné době potvrdila Napoleonovu prozíravost. Prusové svými špiony mezi brněnskými Němci zjišťovali možnost rychlého vojenského vpádu Napoleonovi do zad. Smyšleno to měli s Rakušáky tak, že tito spolu s Rusy zaútočí z vrcholu Práce směrem pod Brno, spojí se se západní části císařských a Napoleona vytisknou z Brna na sever, kde jej dorazí přispěchavší Prusové.
Jenže pevnost Špilberk, která měla sehrát vnitřního nepřítele obsazením brněnskými Němci, byla odzbrojena, rakušáci ze západu poraženi a rozehnáni u Jihlavy a Prusové pro jistotu zůstali doma. Tyto síly + další s Rusy na bojišti 2,5krát převyšovaly síly Napoleona. Ten ovšem dobře manévroval, měl dobrou výzvědnou síť a podle zjištěných informací  vše zařídil ke svému naprostému vítězství. Brnu následně pustil řádně žilou, stejně jako okolnímu kraji.
Navíc si z dynastických důvodů vzal za  druhou manželku Marii Luisu Habsburskou, vnučku Marie Terezie. Oženil se s ní v zastoupení. Ve Vídni jej zastupoval gen. Berthier. Luisu vezli po obřadu do Francie, kde je hned za hranicemi čekal Napoleon. V blízkém hostinci se bezodkladně konala skutečná "svatba" a za 9měs. byl na světě Napoleon II = Orlík, pozdější vévoda Zákupský. Svého otce nikdy neviděl a zemřel přičiněním dvorních dam na náhlou nemoc v 18letech. ;-)

32 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 14:59 | Reagovat

[31]: Zemřel ve Vídni jako vévoda zákupský (od roku 1818) na tuberkulózu hrtanu. Jakpak se přičinily ty dvorní dámy? Nechaly ho udusit, či nezavolaly lékaře, když se dusil? Jo, Tbc byla takový "mor", asi jako nyní rakovina- vlezla do celého těla.

33 nar.soc. nar.soc. | 5. ledna 2018 v 16:40 | Reagovat

[32]:

Existuje historická fáma, že rakouský dvůr neměl na Orlíkovi pozitivní zájem. Jeho matka Luisa žila s Neipergem a měla s ním tři děti. O Orlíka neměla zájem a ostentativně jej ignorovala.
Jo ty "dámy" mu byly nepokrytě nabídnuty k dispozici ( od některé chytil při cicmání TBC ) a k radosti rakouských konzervativců to byla nákaza smrtelná. I když byl plně v moci dvora, stále existovala obava, že se dostane do Francie a tamní restauraci Bourbonů zhatí, což po jeho smrti udělal  jeho bratranec, Napoleon III. :-D

34 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 16:58 | Reagovat

[33]: Vzpomínám si, že nás ve škole učili o smrti Boženy Němcové, e zemřela na TBC, ale nakonec se ukázalo, že měla rakovinu podle všech známek knihy  o jejím konci, kdy ji manžel odvezl nemocnou a už se nevzpamatovala.

35 nar.soc. nar.soc. | 5. ledna 2018 v 20:23 | Reagovat

[34]:

Ve škole jsme byli krmeni výklady, které usmolil Z. Nejedlý. Chtěl být prezidentem a tak falšoval dějiny ve prospěch komunistické idelogie. Historickou pravdu si zkroutil, jak se mu zachtělo.

B. Němcová zemřela na "krvotok" což byla zřejmě akutní rakovina dělohy. Tehdy nebyla ještě gynekologie a ona měla to neštěstí, že už žila v rozvráceném manželství. Němec byl ve výslužbě s malým příjmem a manželce vyčítal marnotratnost ( služku, pradlenu ). Ona ale cítila svoji nedostatečnost pro domácnost, naprostý odpor k manželovi a rozhodla se věc řešit rázně. Ponechala Němcovi "hospodárnou péči" o domácnost, když už měl dost času a přijala nabídku nakladatele Augusty v Litomyšli. Ten jí nasliboval klidné bydlení k literární činnosti. Měla psát povídky a pohádky, které by vydával a platil by jí podíl z prodeje.
Ubytoval ji v hospodě, kde byla neustále rušena křikem, ve špeluňce byl jen ubohý nábytek a zima ( topení se platilo denně jako strava). Stravování rovněž ubohé a záloha žádná. Už těžce nemocná nemohla k lékaři ani pro tišící opiovou tinkturu. V bolestech "tvořila" tedy upravovala většinou dřívější díla k vytištění. Nakonec nakladatel napsal Němcovi, aby se o svoji ženu postaral, protože ona nedodržuje uzavřenou smlouvu a nakladatel nemůže o ni pečovat, protože mu to ani nepřísluší. Němec přijel dostavníkem  a našel ženu vysílenou v zimě. Převezl ji do Prahy a už jí žádná pomoc nebyla. V krátké době zemřela. :-(

36 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 20:28 | Reagovat

[35]: Přesně tak to v té knize bylo. Dokonce si sama zapírala krvavá prostěradla, z toho bylo jasné, že to nebyla TBC i když nějaká forma i jinde v těle mohla v té době při jejím životě být.

37 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 20:30 | Reagovat

[35]: Mimochodem o té TBC bylo v knihách z první republiky a to asi ještě rakovinu neznali nebo jim nebyla pravá nemoc známa. TBC v té době docela řádila mezi lidmi, zvláště na Slovensku mezi chudšími lidmi. Nevyhnuly se jí ale ani bohatí a šlechtické rody.

38 nar.soc. nar.soc. | 6. ledna 2018 v 20:27 | Reagovat

[37]:

Lékařská věda se v minulosti rozvíjela pomalu. Když si připomeneme, že vzdělanost vedli jezuité není ani div.
Jaké překážky měl Ignác Semmelweis s "horečkou omladnic" při porodech, kdy příčinou byla jen špína ( špinavé ruce bez sterilizace, stejně jako nástroje ).
Semmelweis se z nepochopení a maření svých snah nakonec zbláznil.

S TBC ležel před válkou v sanatoriu i chirurg  Norman Bethune ( americký lékař = socialista) odsouzený na umření. Začal se tam zajímat o bacil plicní TBC a zjistil, že ten nejlíp prospívá v povrchním dýchání, kdy jsou plicní sklípky málo okysličeny. Hlubší a produktivnější dýchání bylo vyloučeno ( vyvolalo by destrukci napadené tkáně a chrlení krve). Požádal v sanatoriu o provedení pneumotoraxu tj. řízené vpuštění vzduchu do hrudníku tak, aby se zasažená plíce ( lalok ) smrštila na čas a bacily zanikly a tkáň se zjizvila proti krvácení do průdušek. Pod rentgenem mu vbodli silnější jehlu z boku do hrudní dutiny a vpustili vzduch. Za tři měsíce po posledním zákroku se zotavil a sanatorium opustil. Později byl v Číně, v občanské válce jako frontový chirurg, operoval, zaváděl tam transfuze ze své žíly, aby přesvědčil pověrečné Číňany o potřebě takto pomoci zraněným. Také tam léčil rozšířenou TBC řízeným pneumotoraxem už v době kdy se zde ještě spoléhalo na horská sanatoria.

S rakovinou ženských orgánů to bylo podobné. Včasný chirurgický zákrok ( odebrání dělohy a vaječníků s nádory) mohlo prodloužit nebo trvale zachránit ženám život. Jenže to předpokládalo šikovnost chirurga a většinou vícenásobnou operaci ( I. ověřit rozsah nálezu, II. obvyklá revize výsledků a případná korekce ). Mizerná anestezie ( dříve éter, pak chloroform, dávkované odhadem bez kontrolních přístrojů ) omezovala chirurgickou cestu léčby. V dobách B. Němcové samozřejmě nemožnou. :-(

39 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 20:51 | Reagovat

[38]: Tak to mám a znám, více žen i v rodině a je to už 22 let, co mi to dělali. Pneumotorax mamince také dělali, ale na rozdíl od jednoho pana profesora, který mi říkal jako útěchu, že také měl TBC a dělali mu ho, ona už stonala dlouho, čekala na penicilin, bohužel už to nezvládla. Pan profesor ještě dlouhá léta učil, byl zdravý, dokonce kouřil, ne moc, ale...vydržel hodně dlouho. To je asi individuální.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Tehdy byli tři...Žofinka, Muf a Mudla...Jdeme spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx