Každý člověk se stává hezčím , když má radost. ( Walther von der Vogelweide )
Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filosofie.(Oscar Wilde)
- tyto citáty uvedl komentátor Kavárny U Ruži- JeníkČachtický hrad-Fanynka vypravuje.

28. listopadu 2017 v 21:30 | Ruža z Moravy |  Věřte nebo nevěřte..
Opět se ozvala Fanynka a nabídla vyprávění o své cestě na Čachtický hrad. Je to poměrně známé místo, ale můžete srovnat své znalosti o něm s jejími zážitky a doplněním údajů z historie.
Využívám této situace a než se rozepíši, já určitě přivítáte toto pěkné zpestření.

Když jsme 17. listopadu letošního roku prošli branami čachtického hradu, čekalo nás příjemné překvapení. Hrad na několik málo hodin ožil. Jednak množstvím návštěvníků a jednak milovníků hradu v dobovém oblečení. Na nádvoří hradu ve velkém kotli se vařil čaj, probíhala akce nazvaná "Světlonoš".
Slovo Světlonoš lze vysvětlit několika způsoby. Světlonoš, je ten, který nosí světlo. Může to být jitřenka, ale také dle překladu světlo nést - lux ferre, to může být Lucifer, padlý anděl. Jiné pojmenování Lucifera je Satan. Pro Kelty přechod mezi létem a zimou, svátek Samhein znamenal začátek nového roku. Duše mrtvých mohly zpět na pozemský svět, aby trefily, rozsvěcovali jim pozůstalí různá světýlka. Svátek se slavil v noci z 31. října na1.listopad a pokračoval ještě první tři týdny v měsíci listopadu. Zeptala jsem se, kdože to byl ten Světlonoš. Nevěděli, jen mluvili o vyrezávaných tekvicách.
Kamenný hrad, dnes už jen zřícenina, nachází se poblíž Nového Města nad Váhem. Stojí na vysokém vápencovém skalisku a měl spolu s ostatními hrady z Pováží chránit západní uherskou hranici.
Český král Přemysl Otakar II. vedl s uherskými králi válečný spor o Štýrsko, uzavřeli sice mírovou smlouvu, ale nový uherský král Štěpán V. smlouvu neuznal a vyplenil část Rakouska. Proto Přemysl v odvetu dobyl značnou část Horních Uher (Slovenska). Nadvládu nad získaným územím ponechal si jen krátkou dobu a pak je vyměnil za Štýrsko. Mezi dobyté hrady Přemyslem Otakarem II. patřil také hrad Čachtice.
Majitelem hradu byl na krátkou dobu Matúš Čák Trenčianský, po jeho smrti hrad se opět stal královským majetkem. Potom se na hradě střídala šlechta s panovníky. Maxmilián I. v roce 1569 hrad Čachtice vyměnil za hrad Kanižu, a tak se hrad dostal do rukou Nádasdyovců a tím i Alžbětě Nádasdyové, rozené Báthoryové.

Dolní a střední nádvoří tvořily hospodářské a obranné budovy, místnosti pro ubytování personálu, kuchyň a různé zásobovací prostory. Dominantu hradu tvořila vysoká pětiposchoďová věž s přilehlou tříposchoďovou obytnou budovou, ve které se nacházel velký sál, místnosti pro hradní pány a kastelána, horní kuchyň, jídelna a klenotnice. Součástí hradu byla i hradní kaple. V horním hradě se nacházela také cisterna na vodu. Protože majitelé hradu, pokud se zdržovali v Čachticích, bydleli v zámku, nevěnovali se údržbě hradu, proto hrad chátral. Teprve až vpád tureckého vojska na Slovensko je přinutil k nutným opravám, neboť pochopili, že hrad se může stát jejich útočištěm. Rozsáhlé úpravy provedl vnuk Alžběty Báthoryové, František Nádasdy.

Když dokončil opravy, vypuklo v Uhrách proti Habsburské vesselenyovské povstání, kterého se zúčastnil a protože byl vůdčí osobností povstání, byl popraven a jeho majetky byly zkonfiskovány. Čachtický zámek byl císařským vojskem vyrabován, zapálen a zničen. Poničen byl také hrad. Během thokolyovského povstání se hrad nepodařilo prodat. Na počátku povstání Františka Rákocziho byla na hradě císařská posádka, po těžkých bojích se hrad dostal do rukou povstalců a pak opět se ho zmocnilo císařské vojsko. Prý už tehdy se podobal zřícenině.
Kousek pod hradem měl na stolíčku rozložené knihy autor osmisvazkového dílu o životě a činech Alžběty Bathoryové, spisovatel, Andrej Štiavnický. Říkal, že této kontroverzní osobnosti se věnuje téměř třicet let. Jednu z kapitol věnuje další kruté ženě. Na Tematínském panství žila grófka Anna-Rozina rozená Listiusová manželka uherského palatina Stanislava Thurza, která v jeho nepřítomnosti se na poddaných a služebnictvu až do roku 1637 dopouštěla těžkých zločinů. Na rozdíl od Alžběty Bathoryové , která mučila jen děvčata a mladé ženy, Listiusová si svoje oběti podle pohlaví nevybírala. Jedné z jejích obětí podařilo se utéci a podat svědectví. Při soudním procese vyšly najevo další její krutosti a vraždy. Za své činy byla odsouzena k trestu smrti, ale Ferdinand III. jí udělil milost.
U zámku, na kterém se svým manželem pobývala a konala ohavné činy Alžběta Bathoryová je z roku 1709 poznámka, že je z velké části zničený a opuštěný. Ze zámku se do současné doby zachovala jen nepatrná část stěny v zahradě mezi stromy v obci Čachtice.Volně zpracované podle: Jozef Kočiš " Od Čachtic po Strečno" -foto - Fanynky vlastní .


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Lydie Lydie | 28. listopadu 2017 v 21:44 | Reagovat

Zajímavé povídání.....
tak tam jsem také ještě nebyla. :-)

2 johanes johanes | E-mail | 28. listopadu 2017 v 21:45 | Reagovat

..jojo,byl jsem tam už v roce 1958 v době mých studií v NMnV.Je krásný včetně své pověsti.Kousek dále je zřícenina hradu Beckov,který rovněž patřil do sestavy obranné linie. :-)

3 Kitty Kitty | E-mail | Web | 28. listopadu 2017 v 21:59 | Reagovat

Zrovna dnes jsem četla v Palackého knize o Přemyslu Otakaru II a králi Štěpánovi. Svět je malý ;-) Díky za poučení :-)

4 Čerf Čerf | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 7:20 | Reagovat

Kdysi jsem se byl v Čachticích podívat a hrad jsem samozřejmě nevynechal, je to tam příjemná procházka.

5 Janinka Janinka | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 8:27 | Reagovat

Děkuji za zajímavé povídání i obrázky, třeba se tam jednou dostanu :-).

6 bábina bábina | 29. listopadu 2017 v 9:46 | Reagovat

[2]: O něm až příště. Pšššš. :-)  :-(  ;-)

7 bábina bábina | 29. listopadu 2017 v 9:49 | Reagovat

[1]:Tam také jezdí vlaky. Třeba to vyjde. Slovensko je kouzelné. ;-)  :-)

8 bábina bábina | 29. listopadu 2017 v 9:53 | Reagovat

[3]: Byl to jiný svět, ale moc a sláva chutná i v dnešní době. :-(  :-)  ;-)

9 bábina bábina | 29. listopadu 2017 v 9:55 | Reagovat

[4]: Ano, je to dost do kopce. Parkoviště by mohli udělat výše. :-)  ;-)

10 bábina bábina | 29. listopadu 2017 v 10:01 | Reagovat

[5]: V okolí je spousta vodních ploch a v Čachticích je také jeskyně. Ale v ní jsme nebyli. Odpoledne je brzy tma.

11 Maruška-Fukčarinka Maruška-Fukčarinka | Web | 30. listopadu 2017 v 12:01 | Reagovat

Moc krásné a zajímavé počtení :-)

[6]: Doufám, že to bude brzo -pšššš, nikomu to neřeknu co chystáš Fanynko :-D  :-)

12 Jan Turon Jan Turon | E-mail | Web | 1. prosince 2017 v 10:13 | Reagovat

Tak ty Čachtice a okolí mají hned dvě drákulice...kam se hrabe Transylvánie s jedním Drákulou :-)

13 bábina bábina | 1. prosince 2017 v 11:00 | Reagovat

Bylo hodně špatné počasí, proto fotky jsou nekvalitní. Ale myslím, že na některých, kde je výhled do údolí, uvidíte, jak vysoko hrad stojí... ;-)

14 Ježurka Ježurka | Web | 1. prosince 2017 v 13:45 | Reagovat

Je mnoho krásných a námi neprobádaných míst všude kolem, nejen u nás. Tak aspoň touto cestou se něco víc dozvíme. Díky.

15 Miloš Miloš | Web | 1. prosince 2017 v 22:31 | Reagovat

Na Čachtickém hradě jsem také byl v rámci turistického výletu. Je to opravdu působivé místo a při představě, co se tam dělo, opravdu mrazí.
Ale o tom, že se Thurzova manželka dopouštěla zločinů, jsem neslyšel. Jen to, že Thurzo proces s Bathoryovou zinscenoval, aby se zmocnil jejího majetku.

16 bábina bábina | 2. prosince 2017 v 16:53 | Reagovat

[15]: Ona ty zločiny páchala v Čachticích na zámku, ne na hradě. Vlastně kdekoliv. Když jsem si povídala s tím pánem, říkal,že není pravdou, že se koupala v krvi, ani ta železná panna neexistovala. To jsou přibarvené věci. Ale! Pokud se uvádí 38-75 oběti, je to málo, bylo jich mnohem více.
Ten malý počet, by měly být jen mladé dívky ze šlechtických rodů, které jí byly dány na výchovu. Ona vraždila všude, na poli, v kočáře, na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku. Všude, kde měli panství a měli jich hodně. Proto se spekuluje, prčoč nebyl vykonán rozsudek. Prý měla být otrávena.

17 bábina bábina | 2. prosince 2017 v 17:14 | Reagovat

[15]:Thurzo, rodinný přítel Nádasdyovců (a Alžběty Báthoryové) se jmenoval Juraj Thurzo a manžel Anny Roziny se jmenoval Stanislav Thurzo a pocházel ze Špišké větve Thurzovců, vlastnili hrad a panství Tematín. Zda byli nějak zpřízněni, nevím.

18 bábina bábina | 2. prosince 2017 v 18:14 | Reagovat

[15]: Že byl proces zinscenován, o tom se mluví až v poslední době. Přispěl k tomu i film, nemohu posoudit, film jsem neviděla.
Vyšetřování probíhala již na začátku roku 1610 v stoličních městech: Nitra, Trenčín, Tekov, Mošon, Vaš, Ráb, Vesprém a Zala.Velice těžko se mně to posuzuje,ale já bych se přiklonila k názoru, že vinná byla, a to z těchto důvodů. Thurzo měl získat čas a zachránit majetek. Probíhaly další a daší procesy. Prý s výsledky procesů seznámil její děti, dvě dcery a syna, ti měly matku přesvědčit, aby napsala testament, co se týče majetku. Napsala ho 3.září 1610 a až 29. září 1610 byla zadržena a internována na hradě Čachtice.
Citát: Rodina Alžběty Báthoryové, syn Pavel a dvě dcery s manžely, Jurajom Drugetom a Mikulášom Zrínským, si rodinné klenoty podle testamentu své matky rozdělili ještě na před jejím zadržením na tři stejné části. Podle testamentu se stejně rozdělili i nehmotné majetky, ať se nacházeli kdekoliv. Konec citace, Jozef Kočiš, Od Čachtic po Strečno.
Mikuláš Zrinský,manžel Anny byl velitel zadunajských vojsk, Juraj Druget, manžel Kateřiny byl hlavní župan v Zemplínské stolici. Pavel Nadásdy byl dědičným županem v stolici Vaš. Tak nevím, jestli by to Turzovi vyšlo, aby získal její majetek.

19 b b | 2. prosince 2017 v 20:02 | Reagovat

[18]: Překládám to ze slovenštiny a oni v příčestí minulém píšou jen -i. ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Tehdy byli tři...Žofinka, Muf a Mudla...Jdeme spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx