Kavárna U Ruži - březen 2015

1. března 2015 v 0:02 | Ruža z Moravy |  Kavárny-povídání s lidmi


Vítám Vás v březnové Kavárně. Doufám, že bude už trochu jarní, i když březen-za kamna vlezem napovídá něco jiného. Počasí má být letos v březnu aprílové. Můžeme tedy čekat chladno i teplejší ovzduší, déšť a pod. Podle několika pranostik by měl duben vypadat takto:


 1. Březen - za kamna vlezem
 2. Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
 3. V březnu vítr, v dubnu déšť-pak jistě úrodný rok jest.
 4. Březnové slunce má krátké ruce.
 5. Lépe od hada býti uštknutý, než v březnu od slunce ohřátý.
 6. Studený marec, mokrý máj- bude humno jako ráj.
 7. Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 8. Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 9. V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
 10. Březen bez vody - duben bez trávy.
 11. Suchý březen, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
 12. Jak prší v březnu, tak také v červnu.
 13. Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 14. Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.
 15. Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
 16. V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta - v říjnu jedna lžíce vody a dvě putny bláta.

Jestlipak jste si všimli knihy? Má to důvod: Měsíc březen je Měsícem knihy. Je hodně lidí, kteří rádi čtou nejen elektronické knihy , z čtečky, ale vezmou do ruky klasickou knihu a začtou se do ní. Na toto zřejmě navazuje dlouholetě uznávaný Den učitelů 28. března. To jsme nosili jako děti kytičku, většinou toho, co rostlo- sněženek. Dnes jich už moc vidět není a navíc jsou chráněné. Ve volném prostranství.

Fanynka pro měsíc knihy našla a poslala něco z klasiky. Méně známé dílo- pohádka J. Wolkera, které ukazuje touhu člověka po poznání světa, věcí, vědění...

O zarostlém chodníku.
23.VII.1919, Jiří Wolker

Nebylo příčiny, proč by princ nebyl mohl býti šťastným. Jeho rodiče byli hodní a laskaví, království, které měl zděditi, bylo bohaté a spořádané a on sám byl sličný jinoch, vysokého vzrůstu, bílých lící a černých hlubokých očí, které probleskovaly pod dlouhými rusými kadeřemi. Lid jej miloval a klaněl se hluboce, když projížděl za slavnostních příležitostí ulicemi, a dívky celého města nespaly celé noci, stalo-li se, že jeho zrak něco déle na některé z nich utkvěl. Všichni jej ctili a obdivovali se mu, jen snad jeho učitel, stařičký a velmi učený muž, mluvíval o něm jaksi podezřele tiše a na jeho ústech ležel divný smutek, který však nikdy nevyslovil. Ostatně v princově přítomnosti byl vždycky přívětivý a hladil jej po jeho bohatých vlasech, říkaje:" Miluji vás, princi, ale kéž bych vás nemiloval. Byli všichni nešťastni, které jsem miloval."

Princ pak sám dosud byl tolik mlád, že neměl kdy přemýšleti o tom, je-li šťasten či nikoliv. Celé dny trávil v zahradách, které táhly se kolem zámku a byly plny divných květin, zapadlých alejí a obrostlých altánků. Byly tam trávníky temné smaragdové barvy, na kterých kdysi si hrával se zlatým míčem, byla tam čarovná jezírka, do nichž za teplých dnů spouštěl své bosé nohy, aby si mohl volně pohrávati se stříbrnými vlnami.
Však teď princ cítil, že už jest příliš dospělý, aby mohl si ještě hrát. Cítil to tím spíše, že byl princem a že každý rok bylo mu přiděleno k ruce více a více služebníků, kteří sledovali jej zpovzdálí uctivými pohledy. Bylo mu to nepohodlné, ale jeho rodiče jej ustavičně přesvědčovali, že jest to nutné. On však časem přece se zapomněl a vyskočiv radostně na trávníku vykřikl, zajásal, -ale potom náhle ztichl, neboť se jaksi zastyděl, a kráčel dále zšeřelými alejemi.

Se svým učitelem však chodíval samoten. Bloudili spolu buď zahradou, nebo tiše seděli v tichých komnatách. Učitel vyprávěl mu o dalekých zemích, neznámých řekách, podivných zvířatech a o všem, co bylo nutno, aby znal jako příští panovník. Poučoval jej též o vlastní říši a prstem ukazoval její hranici. Bylo to velmi snadné, neboť království byla velká obrovská kotlina, která byla ze všech stran uzavřena vysokými a zalesněnými horami.
"Jak musí býti krásně na hranici mého království!" vzdychával princ, když díval se svým plápolajícím zrakem po horách.
"Nikdo tam dosud nebyl," říkával učitel. "Lesy jsou prastaré a nevede jimi žádná cesta. Lidé se jich bojí a vypravují o nich strašné pověsti."
"Myslím, že bych se nebál. Vždyť hleďte,- západní hřebeny jsou rudé vlající stuhy. Vlají krásněji než praporce, které nám chystají v městě. Zdá se mi, že vlají mi na uvítanou."
"Myslím, spíše, že podobají se začarovanému kruhu, který nesmíme přestoupiti," pravil učitel. "Zapadá na nich slunce a říká se, že hned za nimi je království noci."

"Slunce, slunce," pravil zamyšleně princ. "Chtěl bych jedenkráte skutečně věděti, co slunce jest. Říkáte mi takové věci stále o něm, kterým nerozumím a které nemohu viděti. Řekněte mi, prosím, jedenkrát něco tak krásného abych mohl to vztahovati na onen zázračný, purpurový plamen, který neslyšně kráčí po nebi."
"Princi, - říkám vám jen to, co mohu vám říkati. Jsou některé věci, o nichž můžete se poraditi jen sám se sebou. Vždyť já jsem stařec,- a vy jste mlád. Nemohu už vám říkati nic jiného o slunci, než co stojí v knihách."
"Doufám, že jedenkráte se dovím, co vlastně slunce jest. Tuším to zcela určitě a čekám na to."
Tak spolu rozmlouvali princ a učitel za pozdních jarních večerů,- když ze zahrad vybíhaly už první nesmělé stíny a zapadlé slunce.

Jiří Karel Wolker -
- povolání spisovatel, básník,novinář
- narozen 29.března 1900, Prostějov
- zemřel 3. ledna 1924 Prostějov
- příčina úmrtí tuberkulóza plic, hrtanu a hlavy

Z pamětí Zdeny Wolkrové:
Jiří byl zdravé a silné dítě, jeho o tři roky mladší bratr již v dětství byl neustále nemocen, měl podle ní oslabenou imunitu, byl náchylný na průdušky, tak si myslí, že zde byl prvopočátek nemoci.
Ze strany její rodiny a také z rodiny jejího manžela se tuberkulóza nevyskytovala, přesto obě děti jí podlehly. Karel zemřel 17. Června 1933. (z komentáře čtenářky- doplněno).

Jako obvykle Tlusťjochův pozdrav ve formě starých obrázků- připravte se na jaro děvčata , něco dobrého si kupte, pěkného ušijte a babička vás třeba učeše...nebo maminka...a pak se občerstvěte oranžádou...


Nedá mi to a připomenu ještě jeden den, který začal také za mořem jako mnoho jiných, ale tady je brán jako přežitek, zprofanovaný. Nic se nedělo při jeho oslavách tak hrozného, ale zřejmě má zapadnout jako pár jiných dat.
Překopírováno z netu: Jak to všechno začalo?
8. března 1857 zorganizovaly ženské pracovnice továrny na textil v New Yorku protest. Protestovaly proti nelidským pracovním podmínkám a nízkým platům. Policie zaútočila na protestující a zadržela je. O dva roky v později, také v březnu, vytvořily tyto ženy první odborový svaz ve snaze chránit se a získat základní práva na pracovišti.
První Den žen?
8. března 1908, se patnáct tisíc žen shromáždilo na ulicích New Yorku a požadovalo kratší pracovní dobu, lepší platy a volební právo.
Jejich slogan byl "chléb a růže". Chléb představoval ekonomické zabezpečení a růže představovaly lepší kvalitu života.
V květnu Socialistická strana Ameriky prohlásila poslední neděli v únoru veřejným svátkem na oslavu žen. Téměř ironicky byl první Den žen slaven 28. února.
Kdy byl Den žen formálně přijat?
Na mezinárodní socialistické konferenci v Kodani v roce 1910 navrhla Clara Zetkinová, aby byl uznán mezinárodní den na oslavu žen. Její návrh byl přijat a Den žen byl přijat na počest boje za ženská práva, včetně práva volit. V té době ještě nebylo stanoveno datum oslav.
8. březen?
V roce 1917 začaly ženy v Rusku opět protestovat poslední neděli v měsíci, a pro tentokrát si zvolily slogan "chléb a mír" v reakci na více než dva miliony ruských vojáků, kteří zemřeli ve válce. Navzdory všem nátlakům nepřestávaly ženy protestovat, až byl car přinucen abdikovat a prozatímní vláda zaručila ženám právo volit. Toto se stalo 23. února podle juliánského kalendáře, který tehdy ještě stále platil v Rusku. Podle gregoriánského kalendáře připadá ten samý den na osmého března.
Uspěly ženy?
V novém tisíciletí si můžeme povšimnout velkých změn v obecném přístupu žen a společnosti k ženské rovnoprávnosti a emancipaci. Členové mladší generace by si třeba mohli myslet, že ženy vyhrály všechny své bitvy. Ale feministky, které bojovaly za jejich věc v druhé polovině 19. století, si uvědomovaly, že dlouhé období patriarchátu za sebou ve společnosti zanechalo hluboké stopy.
Jak se 8. březen oslavuje v současnosti?
V některých zemích je Mezinárodní den žen oficiálním svátkem a dnem, kdy se nepracuje. Tradice velí, že muž musí v tento den poctít svou matku, ženu, přítelkyni, kamarádku a všechny další členky ženského pohlaví.
8. března každého roku se odehrává po celém světě spousta událostí inspirovaných ženami a jejich úspěchy.

Staňte se součástí této změny! Ukažte světu, že si ceníte a podporujete pokrok žen, a že si uvědomujete jejich důležitou roli ve společnosti a ve vašem životě. Dokažte svůj respekt všem členkám ženského pokolení, které jste po cestě životem potkali. Ale nedělejte to pouze jeden den v roce. Význam žen není něco, na co můžeme zapomenout, jakmile nevidíme v kalendáři podtržené datum 8. března.

Doufám, že i v březnu bude hodně povídání, příspěvků zajímavých i jen informativních, že žijete, jak žijete, co je u Vás nového doma i v okolí a bude to hlavně uspokojivé.

Vítám Vás zde písničkou Black Bandu, který se mi líbí ...


Zazpívali jste si a co takhle tanec? Zvlášť ta druhá polovina videa je parádní...Přidám něco užitečného pro zdraví:


A ke stáhnutí:

Tymiánový sirup ( proti kašli )

* Vezmeme 1 l vody, 20 dkg cukru ( krystal ) a necháme chvíli povařit,* pak nasypeme do sirupu 8-9 gr tymiánu a vše necháme vychladnout. Následně scedíme, nalijeme do sklenice a uložíme do ledničky.
Užívání :
5x denně po malých lžičkách ( kávových )
Doporučení :
* nikdy lžičku po užití neolizujeme a pro nalévání používáme vždy čistou a suchou lžičku.(Totéž jako u čehokoliv: medu, marmelády a pod.)
Poznámka :
* Sirup vydrží dlouho a moc chutná i dětem

Doplněk ke komentářům od č.565 nar.soc. - o neštěstí na Dyji (z netu)Přes toto video se dostanete k dalším užitečným pro tělo.


Ukázka k mražení v sáčku s uzávěrem z krabice odříznutým, který je možno popsat fixem
-toto je pažitka: Už z ní bylo ubráno, jinak se zátka dá na těsno.Vzduch vytlačí.
-

Něco veselejšího...

On:Miláčku, mohu ti s něčím pomoci?
Ona: Ano, miláčku! Vidíš ten pytlík s bramborami?
Polovinu oloupej a dej je vařit…..Královská zahrádka u Opatova a jaro se už opravdu ozývá. Lydie nám poslala pozdrav v podobě obrázků...

 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1160)
Zobrazit starší komentáře

1101 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 1:52 | Reagovat

[1097]:To bylo tak zlé? Nebo se snad zamiloval? Vnoučatům se ale divím, rodiče přece nikdy nepřejí rozchod, ať se jedná o syna nebo dceru. Je fakt, že nutit je nemá cenu, ale chtělo by to vysvětlení. I kdybys ho vzala domů, nemohou ti mít za zlé, že své dítě nevyhodíš. Možná poznají co život obnáší. Když vydržel tak dlouho, něco muselo skřípat, že čekal, až děti dospějí. Je to jejich život - myslím dětí a my si to nesmíme zabírat. Člověka každá nepříjemnost v rodině mrzí a nic s tím nenadělá.

1102 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 1:54 | Reagovat

[1100]:Zdravím, doufám, že se ti vede lépe. Tak si povídejte, já už musím jít spát. Honem jsem ještě udělala kalendářík na příští měsíc a už ho hodila na blog, ono to uteče ty dva dny.Marti, gratuluji, ani jsem nemyslela, že někoho tady ještě uvidím. Tak pá...

1103 Týna Týna | Web | 30. března 2015 v 8:44 | Reagovat

Krásný den do kavárny!
Venku sychravo jak na podzim a ne na jaře. Moje nálada na bodu mrazu ďítě rýma kašel, já to samé, klasika) takže dítko neb je bez horeček a já musím chodit do práce posílám do školky a stydím se za to a sebe láduji vitamíny (jeho taky) a modlím se, aby se to nerozjelo.
Za chvíli jdu podepsat výpověď do práce, za 14 dní nastupuji blíže k domovu, zda to bude obrat k lepšímu či ne se uvidí časem. Zvládnu ostartně dost, takže se nebojím. Kdo se bojí nesmí dolesa a v tomhle případě čekání a setrvání na místě by mohlo být špatné řešení. Utíkám, dokud je kam.
Jinak obdivuji všchny kteří dlouhodobě chodili či chodí do práce na dvanáctky s jedn ím volnem mezi třemi směnami. Jsem polomrtvá únavou, kosti mám jak zpřerážené i po dlouhém spánku. Ale to zase přejde. Práce doma skoro stojí, protože prostě síla došla. Včera jsem usnula na gauči snad v sedm a procitla jsem v 11 večer.
Jinak změna času mi působí problém, málem jsem zaspala do práce, protože jsem byla rozhozená a zapomněla přeřídit čas. Instinkt mě v tom nenechal, procitla jsem právě včas, abych to stihla na ranní.
Další tři dny zde nebudu, kdyby se někomu náhodou zastesklo :-)

1104 Lydie Lydie | 30. března 2015 v 8:58 | Reagovat

Přeji pěkné pondělí. :-)
Tady je polojasno.

1105 bábina bábina | 30. března 2015 v 11:39 | Reagovat

[1104]: Něco na rozptýlení z lidové tvořivosti
https://www.youtube.com/watch?v=nivesgkbzag

1106 Hanako Hanako | 30. března 2015 v 12:02 | Reagovat

[1105]:To se povedlo. Dovedeme si ze všeho udělat legraci, to určitě našemu národu pomohlo k přežití. :-D

1107 Hanako Hanako | 30. března 2015 v 12:04 | Reagovat

Dobrý den, celou noc pršelo, teď svítí sluníčko, ale je prudký vítr, už i vypadl proud. :-(  :-(

1108 Lydie Lydie | 30. března 2015 v 13:05 | Reagovat

[1107]:Tady dnes už dokonce chumelilo, pršelo a teď svítí sluníčko..... :-)

1109 Petr Petr | 30. března 2015 v 15:54 | Reagovat

Zdravím, tady dnes byly bouřky, padaly kroupy u sníh, typický apríl, o dva dny dříve. Vítr lomcoval  i stojícím autem.

1110 Kitty Kitty | E-mail | Web | 30. března 2015 v 16:29 | Reagovat

[1092]: K těm diviznám, až dorostou na metr výšky, dej metrový kolíky. Přesazované divizny (kvetoucí) po narostení vyvrací větr; to prvotně zakořeněné nepostihne. Letos je zase větrno, tak ať tě ráno nevítají vyvrácené kvetoucí divizničky :-)

1111 Kitty Kitty | E-mail | Web | 30. března 2015 v 16:42 | Reagovat

U nás se taky na střídačku proklube sluníčko a za chvilku padají kroupy s deštěm. A to eště není Apríl!
Jo, dala jsem článek o sbírání hliníkových obalů. Máte někdo zkušenost, že to někde vykupují a dokonce za to zaplatí tak, abych nedotovala poštu? :-| ;-)

1112 Kitty Kitty | E-mail | Web | 30. března 2015 v 16:43 | Reagovat

[1105]: Vtipný, taková montáž potěší ;-)

1113 Lydie Lydie | 30. března 2015 v 17:35 | Reagovat

[1111]: Gratulace k 1111 :-)  :-)  :-)  :-)

1114 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 17:45 | Reagovat

Zdravím, tady je to stejné, akorát nepadají kroupy. Co není může být. U nás je uzavřené nám. Osvobození (tam co je gymnázium a nějak to řidiči nevěděli a tvořily se fronty. Já jsem dostala sms z informačního střediska do mobilu, tak jsem to přeposlala našim ,,klukům", oni jezdí autem, tak pro případ... Kopou tam kanalizaci- tedy obnovují, tak je všude prachu. Tedy pokud nesprchne. Vyprala jsem všechem barevný textil ze židlí, stolu, přehozy, tak to suším na balkoně. Buď to uschne nebo ne, má to čas. Akorát je v kuchyni tím pádem barevný misch-masch.

1115 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 17:47 | Reagovat

Musím se kouknout ke Kitty, Otavínce, Expositorovi a ještě...

1116 JM JM | 30. března 2015 v 18:17 | Reagovat

[1101]:
Že nebude vše dobré, jsme poznali krátce poté, co se vzali, dali jsme jim zahradu, postavili si s naší pomocí tam atriák a my jsme tam víc nesměli.
Mladá upřednostňovala jen svoji rodinu.
Nechtěli jsme si nic vynutít, tak jsme drželi ústa. Děti k nám chodili až do té doby jeho odchodu.
Čekal až budou dospělí, on je má hrozně rád a tak si nechal všechno líbit. A věřil, snad pochopí, že tak fungovat rodina nemá. No a když mu přestala prát prádlo, žuchlal si to dole v garáži, o jídlo si musel říkat i když peníze do domácnosti dával a nechci ani popisovat další urážlivé výroky, tak se zvedl. Nevzal si ani ten pověstný kartáček na zuby.
Zdaleka nevíme, co se tam dělo, on zarytě mlčí, jen něco málo. Načeš mu táta mu řekl, že je vůl, že měl odejít už dávno

1117 Kitty Kitty | E-mail | Web | 30. března 2015 v 19:56 | Reagovat

[1113]: To koukám! Sympatické čísílko. Chtěla jsi a udělala jsi mi radost. Nemusí to být vždycky kulaté :-)

1118 Petr Petr | 30. března 2015 v 20:35 | Reagovat

[1105]: Vtipné, ale kdyby nezačali rudí pohrobci vymýšlet protesty, tak by konvoj projel bez povšimnutí, takto desetitisíce lidí oblehlo dálnice aby našim spojeneckým klukům dokázali,že patříme mezi kulturní národy, a co si myslíme o novodobém Hitlerovi.
Nelepší heslo roku:
To se diví bolševici, co to jede po silnici.

1119 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 21:18 | Reagovat

[1116]:Mám pocit, že člověk tím, že se upozaďuje, nechce se plést, dočká se jen ignorování. Jen když ho potřebují na nějakou maličkost, tak ví, že existuje. Co by tak ta vaše říkala, kdybyste chtěli, aby z vašeho pozemku odešla ona? Děti by mohly zůstat , přestože jsou velké, syn také.?

1120 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 21:43 | Reagovat

[1116]:Nic si z toho nedělej, my jsme ještě neviděli byt mladých, tedy aspoň já. Pořád se ,,stěhují", chápu, že si chtějí udělat vše podle svého a tak se nikam necpu, do ničeho nemluvím. Možná dělám chybu.  Švagrová to bere jinak. Každého se vyptá co a jak, co dělají, co plánují, ale já mám asi upozaděnou povahu z toho života v děcáku a u příbuzných, tak jen čekám,pokud se náhodou objeví,  nabízím pomoc a když nic nepotřebují, tak jsem zticha.
Možná na to jednou doplatím, že o nás nebudou vědět leda tak párkrát do roka. Na pár minut či hodin.

1121 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 22:22 | Reagovat

Víte jak vzruší manžel manželku po víceletém manželství?
Přidá do bílého prádla jedny černé ponožky a vznikne 50 odstínů šedi.

1122 Lydie Lydie | 30. března 2015 v 22:27 | Reagovat

[1121]: :-)  :-)  :-)

1123 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 22:31 | Reagovat

Všimli jste si toho sběru u Kitty, také třídíte i kovy tím způsobem?

1124 Kitty Kitty | E-mail | Web | 30. března 2015 v 22:32 | Reagovat

[1121]: Nebo žena muže?
Když přidá k jeho bílým košilím červené tričko a muž získá růžovoučkou košiličku. Najednou si uvědomí, co by měl, kdyby ji neměl. Kloučky :-?  :-D

1125 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 22:33 | Reagovat

[1118]:Když kdokoliv kdykoliv ulicemi projíždí, leckdo z lidí, stále stejných leze jim málem do hýždí... :-?

1126 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 22:36 | Reagovat

[1124]: Nejlépe to je vymakané, když se pere jeden týden bílé prádlo a druhý barevné. Dnes jsem prala všechno oranžové a červené a přidala jsem k tomu žlutý, minulým praním tmavého prádla do šeda zapraný ručník. Řekla jsem si, že to horší nebude. A je krásně žlutý, heč! A to si toho šedého nádechu všiml i muž, který sám nepere.

1127 nar.soc. nar.soc. | 30. března 2015 v 23:01 | Reagovat

[1118]:

Celý humbuk má původ v ruském velvyslanectví. ČR má v Moskvě 18lidí, Rusko má v Praze 160. To je přesně ten bratrský poměr, po kterém zdejší pohrobci stonají. Rusové se svými lidmi testují bývalé nejzápadnější a nejpozději okupované území, co se zde změnilo. Lapidárně bylo připomenuto, že kolik voličské přízně má KSČM, tolik "uvědomělých" také zakrákalo. Setrvačnost myšlení, omezuje vnímání.

V r. 1943 oblafl SSSR prez. Beneše v Moskvě, po druhé 1948 zaštítil komunistické převzetí politické moci a zhroucení demokracie, po třetí v r. 1968 okupoval CCCP republiku zupácky a bezohledně.

V r. 1918 se USA zasadily o svobodu národů v Rakousko-Uhersku a vzniklo Československo, v r. 1945 bylo za přispění USA obnoveno Československo, v r. 1991 přijel prezident USA a daroval ČSFR symbol=zvon svobody. :-D

1128 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 23:02 | Reagovat

U Malkiela jsme si tak lehce povídali, pak jsem hledala jedno slovo, jak se správně píše, jestli s d nebo t a našla jsem na netu vtípek:
- Opitý Fero stojí opretý o strom, šmátra si v rozkroku a vraví:- Neboj sa! Vylez! Nebudeme trtkat, iba cúrat. :-D

1129 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 23:09 | Reagovat

[1127]: Jeden  za 18, druhý bez dvou  za 20. Poměr padlých z jedné strany a z druhé neuvádíte. Zaštiťovat není to, co udělat. A symboly jsou nám na to, aby se na ně jen koukalo.
Ještě jinak: ve světle nynějšího uspořádání a ovládání světa, pokud  toto bylo připravováno tak dlouho, tak se asi báli Rusové oprávněně. Akorát to řešení bylo neuvážené, hrubé, hlavně nečekané a ztratili hodně sympatií co získali osvobozením od Němců.
Víte co, nebudeme se rozčilovat takovým politizováním před spaním. Je toho dost jinde po netu. Je to možná zbabělé, ale myslím, že tím nic nevyřešíme. Jsme moc malí páni na řešení evropských či světových problémů.

1130 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 23:11 | Reagovat

[1127]:Kolik jich tady mají Američané, když už jsme u toho. Mají nás pěkně zmapované a zdirigované. 8-O

1131 JM JM | 30. března 2015 v 23:14 | Reagovat

[1119]:
Potřebovali nás.
Když šla mladá do práce po mateřské, tak děda, coby čerstvý důchodce chodil denně vypravovat děti a vodit je do školky. Tři roky.
Potom zase pět let vozil kluka na trénigy hokeje na zimní stadion.
A dělali jsme to rádi.
Proto to jejich odtažení nemůžu pochopit. Ale jsou dospělí, tak nic nenadělám. Holka loni promovala, a nám to nedala ani na vědomost.

1132 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 23:24 | Reagovat

[1131]: U našich je to různé- jedna vnučka také nic neřekla, prý na promoci nešla, šla si pro diplom do školy- nevím proč. Ale druhá naopak nás tam pozvala, i potom později na svatbu a pokud přijedou domů, většinou se staví. Také u nás obě sestry byli víc, když byly malé, chodily i k nám na oběd, ale to všechny tři. Nevychází jim to prostě časově.

1133 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 23:26 | Reagovat

[1131]: Víš, jak se chovají k rodičům děti - oba manželé - tak naučí i své děti. Okoukají to. Však myslím, že pak se jim vrátí na stará kolena možná přes generaci - nezájem.

1134 JM JM | 30. března 2015 v 23:40 | Reagovat

[1132]:
Jenomže, jak jsme se dozvěděli dodatečně, promoce byla. Z příbuzenstva mladé tam bylo 9 lidí.

1135 JM JM | 30. března 2015 v 23:47 | Reagovat

[1132]:
Tak jak je to u vás, považuji za normální.
Není možné u dětí - dospěláků si vynucoat jejich přítomnost. Mají svoje povinnosti.

1136 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 30. března 2015 v 23:51 | Reagovat

Koukám, že už dnes  nic nenapíši, tak se loučím, hezký další den přeji. Poslední v měsíci březnu. Tak pak pozor na apríl...Dobrou noc. :-)

1137 JM JM | 31. března 2015 v 0:18 | Reagovat

Taky zalehnu.
Dnes jsem byla na finančním úřadu odevzdat jednoho opozdilce - předposledního a zítra UŽ přijede ten poslední. Oni na to tak strašně kašlou, opakuje se to každý rok.

1138 Jeník Jeník | 31. března 2015 v 8:58 | Reagovat

Dobrý den přeji všem.

Je nevlídno a sněží asi i s deštěm.

Dneska budou zapékané těstoviny s uzeným masem. Již se to chystá do trouby zapéci.

1139 Hanako Hanako | 31. března 2015 v 9:28 | Reagovat

Zima zřejmě dohání co zmeškala. Celou noc pršosněžilo, od 7hod. sněží, napadlo už víc jak 5cm mokrého sněhu, lidí nevidno, auta jezdí krokem. Vítr je zatím mírný. Tolik hlášení ze středních Čech, nadmořská výška 234m.n.m. :-)  :-)

1140 nar.soc. nar.soc. | 31. března 2015 v 10:23 | Reagovat

Dobrý den.

Duben s obvyklým počasím je za dveřmi.
2C, čerstvý vítr a studený déšť, inu ještě tam budem. :-D

1141 johanes johanes | E-mail | 31. března 2015 v 11:06 | Reagovat

...dobré ráno do kavárny všem příznivcům a hlavně poděkování za milé chvilky v březnové kavárně.
Dneska se i u nás čerti žení,je to ale krásné při pohledu z okna teplého bytu...těším se na zítra,to bude ještě krásněji...bude APRIL... :-)  :-)

1142 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 12:11 | Reagovat

Přeji krásný den.
Tady je také škaredé počasí - napadlo asi 8 cm mokrého sněhu a stále něco padá.Byla jsem u holiče a na nákupu - teď jsem ráda,že máme doma teplíčko.... :-)

1143 nar.soc. nar.soc. | 31. března 2015 v 13:22 | Reagovat

Už je vše jinak. Neprší, je 10C, zataženo, vánek. Jdu vyzunknout kafe, potom na schůzi představenstva (mělo by se hlasovat o výši podílu na zisku na jeden držený podíl). :-D

1144 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 31. března 2015 v 13:39 | Reagovat

Zdravím vespolek. U nás zase už nesněží, je zatím bílo pořád. K obědu byly kynuté knedlíky s jahodami a předtím fazolová polévka. Večer budou na cibuli dušené brambory a podmáslí.

1145 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 13:48 | Reagovat

Právě vysvitlo sluníčko, ale je stále bílo. :-)  :-)  :-)

1146 Kitty Kitty | E-mail | Web | 31. března 2015 v 14:08 | Reagovat

U nás bylo ráno nula, napršelo 5 dílků, v noci se větrní čerti ženili a od ráno pršosněží. Teď zrovna skončilo vypouštění nebeské přehrady a už jen ťukají kapky. Po ranním sněhu není památky - Apríl je už dneska. Na rybníku jsou vlny jako v Karibiku  a ropušky netáhnou - je zima. Ani slepice nechcou ven, stojí pod kůlnou na jedné noze s hlavičkou nastranu, co že je to honí zvenku dovnitř. Místo 9 vajíček včera 2 - "za kamna vlezem" ;-)

1147 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 14:12 | Reagovat

Dnes jsem viděla černého čápa. Stál ve vodě a asi lovil něco k jídlu. Pak odletěl.Nad řekou je stráň, je na ní dost vysokých stromů /černí čápi hnízdí na stromech/-třeba tam chystá bydlení a čeká, až přiletí jeho "přítelkyně". Bylo by to fajn, kdyby se tu usadili. V té stráni žije také asi 5 kusů srnčí zvěře - ty škodí na zahradách.

1148 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 19:26 | Reagovat

V Kavárně nikdo není?
Doufám,že vás neodnesl vítr. :-D
Tady je nyní bouřka.

1149 johanes johanes | E-mail | 31. března 2015 v 19:44 | Reagovat

[1148]:...odhazujeme sníh... [:tired:]

1150 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 19:49 | Reagovat

[1149]:Počkej, třeba to roztaje samo.....
Co takhle udělat sněhuláka? :-)

1151 Kitty Kitty | E-mail | Web | 31. března 2015 v 20:48 | Reagovat

Nakukuju, nikdo v dohledu. Snad vás neodnesl vítr nebo nepřizabila bouřka. Nebo jste někde bez proudu jako v Turecku? Vyčkám, zítra bude živěji. Snad budeme zítra zvědavě nahlížet, co nám připraví Ruženka. Za březnovou kavárnu jí děkuju, byla opravdu různorodá :-)

1152 johanes johanes | E-mail | 31. března 2015 v 20:52 | Reagovat

...ahojki všeci přátelé...
běží poslední minuty březnové kavárny a já mám velkou radost.Před hodinou se mi narodila pravnučka Klárka,zdravá a krásná holčička.Takže nashle...jdu špuntovat.Mám nový titul za jménem psaný PD - praděda. :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

1153 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 31. března 2015 v 21:08 | Reagovat

[1152]: Gratuluji  moc. Nevím, jestli se pravnoučátka dočkám. Zatím to tak nevypadá. Bude mít parádního pradědu i prababičku.  Už víš, jak se bude jmenovat? Nebyla by špatná Andulička, pokud už nemáš to jméno u dcer a vnuček. Jednou bude vzácné. :-)

1154 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 22:08 | Reagovat

[1152]:Velká gratulace k pradědečkovství.
Ať Klárka roste všem pro radost. :-)  :-)  :-)
Tobě přeji krásnou oslavu - nepřežeň to s alkoholem./jinak budeš vypadat takto :-!  :-! /

1155 Lydie Lydie | 31. března 2015 v 22:10 | Reagovat

[1153]:Ruži - vyčisti si brýle - Johanes píše,že Klárka.
Andulka je také hezké - už se dost zase dává - i dcera našeho synovce se  tak jmenuje. :-)

1156 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 31. března 2015 v 22:19 | Reagovat

[1155]: To je paráda, měla jsem ty druhé, na dálku a asi jsem opravdu to jméno přehlédla. Bylo na kraji řádku. To je také hezké, Klárka, je už přímo  jemnější- zdrobnělé oproti jiným, že? Omlouvám se. ;-)  O_O  :-)

1157 JM JM | 31. března 2015 v 23:46 | Reagovat

Zdravím.
Moc douho nepobudu, jen co přečtu, co nového.
Padá na mne morybundus.

1158 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 1. dubna 2015 v 0:02 | Reagovat

[1157]: Dobrou noc JM i ostatní a poslední na shledanou v březnové Kavárně. Snad bude ta další tak různorodá jako tato. Těším se na návstěvy , komentáře a  spojení s ostatními blogery . :-)

1159 Van Vendy Van Vendy | Web | 16. dubna 2015 v 20:43 | Reagovat

[1121]: Dobrý vtip!
[1123]: Sběraniko Kitty mě fascinuje. Je důsledná! Já teda většinou třídím, ale občas se naštvu a fláknu, co mám po ruce, do popelnice. :-?  8-) Mě nejvíc překvapil ten sběr hliníkových štítků z různých jogurtů a krémů. Muselo to dát spoustu práce!

[1133]: Růži, to není pravda. Naše mamka by se rozdala a nejstarší si na ni vzpomněl jen když potřeboval pohlídat dům, když jeli s rodinou na dovču. Ne že by byl zlej, jezdil jí gratulovat k svátku a k narozeninám, ale nenapadlo ho nic víc. Mají zahradu (kterou jim mamka svým způsobem nechala) a ani ho nenapadlo, aby natrhal do košíka pár meruněk nebo třešní nebo hroznů a dovezl jí je na chuť. Teta (tátova sestra) se vzdala v jeho prospěch části podílu na baráku a on se za ní nebyl ani jednou podívat, nebyl ani na jejím pohřbu. Bylo mi z toho docela blivno. Taková máma nebyla a nic takového nedělala, ani ho to neučila, hodně pomáhala a hleděla si rodiny. Nejen té své, ale i sourozenců (tedy mých tetiček a strýců a bratránků a sestřenek). Takže, není pravda, že co děti odkoukají od rodičů, takoví budou v dospělosti. Vždycky se to může zvrhnout.

1160 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 17. dubna 2015 v 18:25 | Reagovat

[1159]: V tom máš pravdu, že je každé dítě jiné. Můj bratr nebyl špatný, vždycky ochotný vůči druhým, ale  byl vychovávaný u babičky, já v tomtéž domě u tety. On musel mít vždycky všechno nejlepší, vařila mu na co měl chuť, utrhovala si od pusy. Přitom teta i já jsme jí pomáhaly s domácími pracemi, on nevzal ani smetáček do ruky. Tak to babička zařídila. Pak když byla v nemocnici, sice za ní jednou přijel, ale nic jí nedovezl, ona si mi pak stěžovala, že na mne byla nespravedlivá, všechno jen jemu a on jí nikdy ani bonbon nedovezl. Udělala z něj sobce, ale jen vůči sobě. Nevím, bylo to zvláštní, ženě, dětem by se rozdal, ani ke mně nebyl lakomý, ale jaksi na ,,staré" moc nemyslel. Zvrtne se to, ale takový  předobraz bývá vzorem. Všeho moc škodí, asi i té dárnosti. Lidé by v něčem měli být trochu sobci a nerozdat dětem všechno, co mají. Zvlášť, když už jsou dospělé.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

ReklamaJde se spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx