Každý člověk se stává hezčím , když má radost. ( Walther von der Vogelweide )
Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filosofie.(Oscar Wilde)
- tyto citáty uvedl komentátor Kavárny U Ruži- JeníkÚnor 2014

Láska versus rozum -9.

28. února 2014 v 0:15 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Bára navrhla Daliborovi, aby jeli na dovolenou do některého z penzionů pod horami. Vzali sebou děti a pokud by chtěla třeba babička Evy, případně její rodiče také jet, byla by to taková seznamovací rodinná dovolená. Děti by tam měly všechny, koho mají rády a dost možná by se i ti starší spolu pobavili.
,,Báro, to se mi nezdá zrovna šťastný nápad," kroutil hlavou Dalibor... Nemůžeš dát dohromady lidi, kteří se neznají z domova. Ty znáš naši babičku, ale ani já, ani Eva nezná tvoje rodiče. Vyhýbala jsem se tomu, však víš."

Litovelsko je nedaleko od nás.

23. února 2014 v 17:28 | Ruža z Moravy |  cestování a knihy o něm
Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem všechny ty krásy prošla, projela, ale většinu ano. Pan Lukáš Uchytil svou prezentací krásným způsobem seznamuje lidi s krásami regionu, kam by stálo za to zajet, případně strávit dovolenou. Posuďte sami a podívejte se:

Láska versus rozum - 8.

22. února 2014 v 0:52 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Dalibor navštěvoval Báru a čím dál víc se sbližovali. Pozapomněl na žádost Evy, aby se podíval na oči paní učitelky Jany. Moc se ve sborovně neviděli a on ji nevyhledával. Vrátil se jednou v neděli k večeru od Báry, kde byl bez Evičky. Ta odmítala s ním na nedělní návštěvy jezdit, chtěla raději k babičce nebo s ní byla doma. Také Broněk o víkendu trávil čas s dědou a babičkou. Těm dvěma to nevadilo, připadalo jim lepší děti moc nenutit ke společnému programu.

Jeli jsme vláčkem po zajímavých místech- doslov.

20. února 2014 v 20:12 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm

Niské knížectví .

Knížecí titul je možné získat několika způsoby. Nejjednodušší a nejčastější způsobje dědění. Další způsob vzniku knížectví je koncentrace majetku. Tento druhý způsob zvolili biskupové. Usilovali o získání nezávislého postavení vůči panovníkovi. Důvody byly vedle získání prestiže a politické moci, také důvody ekonomické. Při zakládání vesnic, měst a hradů, naráželi na knížecí výsady, ty se také týkaly těžby nerostů. Biskupové, pocházející většinou z německých oblastí postupnou koncentrací majetku, ať již dohodou, uzurpací nebo v různých sporech, které v případě, že rozhodčím byl zástupce papeže, vydobyli si nezávislost vůči panovníkovi a získali práva, která měl kníže z důvodu jeho knížecího stavu.

Jeli jsme vláčkem po zajímavých místech- 10.

20. února 2014 v 0:33 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy. |  cestování a knihy o něm


Javorník ve Slezsku


Javorník se uvádí roku 1291 ve správě vidnavskému fojtovi ohledně desátků. Německý název Jauernig je odvozen od slovanského javor, javorový les, javorový vrch, podle staršího javornického osídlení.
O hradě se dovídáme v roce 1307, ale založen byl snad již v 1. polovině 13. století, v období, kdy vznikaly strážné hrady Kalteštejn, Rychleby, Edelštejn a jiné, na strategickém území, kde vedla důležitá obchodní stezka z Moravy do Slezska a pak dále až k Baltskému moři. Právě tento hrad má velice podobný půdorys jako hrad Edelštejn, proto se předpokládá, že měl i stejného stavitele, ne-li majitele.

Jeli jsme vláčkem po zajímavých místech. - 9.

18. února 2014 v 0:04 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm

Z Branné přes Ostružnou do Ramzové -

překonává vláček veliké převýšení. Od Ostružné můžeme sledovat rulová skaliska Obří skály, které nesou stopy po zvětrávání.

Láska versus rozum -7.

17. února 2014 v 0:31 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Eva seděla ve třídě a dopisovala něco do sešitu. Byla poslední dobou často zamyšlená a tak se stalo, že nestihla v hodině opsat text . Poskládala si věci do kabely. Ve třídě bylo ticho, ani z chodby nebylo slyšet nikoho , ač byly dveře zpola otevřené. Nechtělo se jí domů. Tatínek stejně nebude doma, babička jako obvykle hlídá malého Péťu a ona má jen nakoupit nějaké maličkosti. Možná by bylo lepší, kdyby si tu Báru táta vodil někdy i domů. Proč jenom jí není moc sympatická?

Jeli jsme vláčkem po zajímavých místech- 8.

15. února 2014 v 0:17 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm
Bernartice u Jeseníku.


První písemná zmínka o Bernaticích je z roku 1291. Byla to mimořádně velká ves se 70 lány, komu ves patřila, záznamy mlčí. Co s ní bylo až do poloviny 15. století je rovněž bez záznamu. Většinu obcí, aspoň jejich část přibližně od roku 1280 měli na Jesenicku v držení vratislavští biskupové. Proč chybí záznam o této bohaté vsi je záhadné. Objevuje se záznam až v polovině 15. století, kdy v Bernarticích byly dva dvory, dolní a horní, ke konci století už měly jen 44 lánů. Dolní dvůr patřil k fojtství, horní byl v majetku vratislavského biskupství a byl zhruba po padesáti letech držení rozprodán, fojtství střídalo majitele. Obec byla velice postižena za třicetileté války oběma vojsky, jak císařskými, tak švédskými, nejvíce ze všech obcí na Jesenicku. Několikrát byla vypleněna, což svědčí o tom, že to byla pořád bohatá ves.

Láska versus rozum - 6.

14. února 2014 v 0:19 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Bára se snažila promluvit s Broňkem o návštěvě. Vypadalo to , že syn o něčem moc důležitém přemýšlí. Aspoň se tak tvářil a neobvykle dlouho mlčel. Nevěděla, jak začít. Nakonec se ho při obědě zeptala přímo:
,, Broni, vím, že po dvou setkáních těžko po tobě mohu chtít nějaký názor, ale co říkáš na pana Dalibora a jeho dceru Evu?"

Jeli jsme vlakem zajímavými místy - 7.

12. února 2014 v 15:23 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm


Velká Kraš.

Patřila a patří k největším obcím na Jesenicku.
Kras pochází ze staročeštiny a znamená krásný, krása. Jde tedy o sídliště lidi Krasových. Fojtova Kraš, Malá Kraš, Velká Kraš, Šubertova Kraš (Krasov v Polsku), Hugova Kraš jsou dnešní Hukovice, dále mnoho zaniklých osad, které měly v názvu Kraš: Bernardova, Petrova, Dlouhá, Třetí, Čtvrtá a ještě další. Není známo, zda byla původně jedna velká osada a pak se rozpadla na mnoho menších, nebo už v samém začátku vznikaly samostatně, jako malé osady nebo dokonce jen jako dvorce.


Stáří - období života lidského.

11. února 2014 v 23:18 | Ruža z Moravy |  téma týdne
Měla bych právo, ve svém věku popsat všechny nepěkné stránky stáří. Dobře vím, jak se na lidi, kteří jsou jen o pár let starší, než je sám človíček, každý dívá. Natož o celá desetiletí. V tom momentě by se měl každý zeptat: Jaký budu já v těch letech, budu tady ještě vůbec? Pak si řekne : Ále to je ještě daleko.

Jeli jsme vlakem zajímavými místy 6.

10. února 2014 v 13:23 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm
Vápenná

Osada pod jménem Seczigisdorf nebo Schiccovici z roku 1284 společně se 65 osadami patřila do panství Jindřicha IV., vévody vratislavského a krakovského.
U tohoto názvu nelze přesně doložit, jak původní název osady vznikl. Většina vesnic na Jesenicku byla odvozena od slovanského jména vlastníka, jako lidí jemu náležejících.

Láska versus rozum - 5.

6. února 2014 v 0:34 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Dalibor s Evičkou čekali návštěvu. Bára se konečně odhodlala vzít sebou Broňka a jet ke známým, se kterými byli v Aquaparku , jak mu řekla.
,,Proč, co tam budeme dělat, mami? " Ptal se mrzutě. Těšil se, že půjde k dědovi a babičce. Děda měl vždycky vymyšlený nějaký program.
,,Slíbila jsem to , chtěla bych tě s nimi více seznámit. Víš, nemůžeme být pořád sami nebo s mými rodiči."


Tehdy byli tři...Žofinka, Muf a Mudla...Jdeme spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx