Leden 2014

Láska versus rozum - 4.

29. ledna 2014 v 22:05 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Dalibor seděl u stolu a jedl. Po očku se díval na Evu, která se v jídle nimrala, ačkoliv jindy měla talíř prázdný dřív než on. Pochopil, že je to asi předešlým rozhovorem. Měl to nechat až po jídle. Týkalo se to setkání s Bárou a jejím synem. Eva ho nejprve zpovídala, co je Bára zač, projevovala zájem a on jí prozradil nakonec i to, že Báru znal už ze školy, byla jeho první láska, se kterou se rozešel. Ona teď přemýšlela a na jídlo neměla asi moc chuť. Po večeři ho začala znovu zpovídat.

Jeli jsme vlakem zajímavými místy - 5.

28. ledna 2014 v 22:28 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy. |  cestování a knihy o něm
Kobylá


Na začátku ves patřila vratislavskému biskupství a byla ve správě nám již známého hradu Kalteštejna. Vesnice pak měnila správy, také se měnili majitelé, ves byla zastavována a prodávána.
Kobylský statek byl základem hospodářského života vsi. Ještě na začátku 18. století k němu patřily tři dvory s chovem ovcí a pivovar, pak přibyly tři palírny a dočasně též papírna.

Jeli jsme vlakem zajímavými místy.-4.

27. ledna 2014 v 21:35 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm
Žulová (Frýdberk)

Ne všechny hrady byly stavěny jako hrady strážné knížecí. Pravděpodobně po vymření Přemyslovců, kolem roku 1290,
vzniklou situaci využil Jan Wustenhube a nechal si postavit hrad Frýdberk.
Spolu se svým bratrem Jindřichem Wüstenhube měl v držení tři hrady. Kaltenštejn, Kolštejn a Frýdberk. V této oblasti to byli známí loupeživí rytíři.


Jeli jsme vlakem zajímavými místy - 3.

25. ledna 2014 v 0:11 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm
Branná

Něco málo si pamatujeme z dějepisu o Přemyslu Otakaru II. ( asi 1233- 26. srpna 1278) . Obvykle to, že se mu říkalo král železný a zlatý a že padl v boji, podlou zradou. Za jeho vlády bylo založeno mnoho měst v Čechách a na Moravě, ve Slezsku a Prusku jen ojediněle.
Zakládal také hrady na ochranu obchodních cest. Zda byly hrady opravdu založeny tímto panovníkem je otázkou, ale je to víc než pravděpodobné.

Jeli jsme vlakem zajímavými místy - 2.

24. ledna 2014 v 17:42 | Fanynka-bábina u Ruži z Moravy |  cestování a knihy o něm
Na železniční trati Zábřeh na Moravě - Javorník ve Slezsku můžeme najít názvy obcí, která naznačují, že se zde dolovalo nerostné bohatství a také zpracovávalo. Například: Ruda nad Moravou, Vápenná, Žulová.

Ruda nad Moravou

Syn Jana mladšího ze Žerotína Bernard nechává v letech 1600-1610 vystavět renesanční zámek. V roce1614 zámek koupil Ladislav Velen ze Žerotína (1589-1622), jeden z nejbohatších moravských šlechticů, avšak již v roce 1622 zámek Velenovi je zkonfiskován pro účast na protihabsburském povstání, téhož roku jej i s celým panstvím získává Karel z Lichtenštejna.

Jeli jsme vlakem zajímavými místy - l..

23. ledna 2014 v 16:48 | Fanynka-bábina |  cestování a knihy o něm
Projela jsem trať ze Zábřeha do Javorníka a chtěla bych některá místa přiblížit čtenářům blogu Ruži z Moravy. Pro dnešek bych vás seznámila se Zábřehem , o kterém jste sice ledaco zde na blogu četli, ale předpokládám, že tuto pověst, podloženou zápisy i nalezenými skutečnostmi, ještě ne. Bude-li se vám aspoň trochu líbit, ještě několik pověstí z té cesty přidám později.

Láska versus rozum - 3.

21. ledna 2014 v 0:21 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Dalibor se s Bárou párkrát sešel, bylo jim spolu dobře. Poznával, že Bára už není to rozesmáté děvčátko. Měla nedobré zkušenosti a to její povahu poznamenalo, také byli oba starší . Oba mysleli na své děti, stále častěji o nich mluvili.
Při jednom setkání Dalibor navrhl: ,, Barunko, měl bych nápad. Co takhle seznámit děti jednoho po druhém s tím, že se vídáme? Nechceš přijet k nám na návštěvu? Třeba nejprve sama, ty bys mě pak zase seznámila se synem a společně by se udělalo setkání nás všech."

Bratříčku můj , Jaroslave!

15. ledna 2014 v 23:33 | Ruža z Moravy |  Z historie života
Jen krátkou vzpomínku, můj milý bratříčku,
mohu na tebe dnes už mít.
Bylo by lepší, kdybys tu s námi byl,
mohl ještě dlouho žít.

Odešel si náhle, nikdo to nečekal.
Vždy plný humoru, kázání i rad.
Ochotný pomáhat, když bylo třeba ,
však proto měl Tě každý rád.

Vzpomíná stále žena tvá,
celá početná rodina,
já na tvoji fotku, Slávku,
smutně hledím a říkám si:
vždyť z celé rodiny původní,
zbyla jsem tu jediná.

23.7.1938 -- 15.1.2007

Láska versus rozum -2.

13. ledna 2014 v 0:19 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Babička Marie si chtěla popovídat s Evou na téma nová maminka. Eva poslouchala a čmárala si na papír postavičky.
,,Evko, posloucháš mě? Už ti táta říkal, že budu bydlet v garsonce blízko strejdy Ondřeje. Budou mít brzy miminko a chtěla bych jim trochu pomoci, dokud to zvládnu. Však vašim jsem taky pomáhala, to víš. Dost dlouho, ale to bylo situací, ve které jste s tatínkem byli."

Láska versus rozum.-1.

8. ledna 2014 v 0:56 | Ruža z Moravy |  Moje povídky
Znali se hodně dlouho. Chodili oba nejen na stejnou střední školu, ale pak i na Pedagogickou fakultu. Jen vyučující předměty měli odlišné. Dalibor matematiku a fyziku, navíc i chemii a přírodopis, Bára češtinu, dějepis, také jazyky němčinu a angličtinu. Setkali se ještě na střední škole v tanečních. Zalíbil se jí a bylo zřejmé, že ani ona mu není lhostejná. Byla to taková něžná studentská láska a dopadla nakonec tak, jak obyčejně tyto lásky dopadají. S koncem školního roku se rozjeli na různé brigády. Po nástupu na vysokou školu se ještě scházeli, ale rozdílné zaměření a zájmy byly nakonec příčinou jejich rozchodu. Bára se s rodiči odstěhovala z města a dopisování zanedlouho ustalo.

Kavárna U Ruži- Lednová 2014

1. ledna 2014 v 0:02 | Ruža z Moravy |  Kavárny-povídání s lidmi
Vítám Vás v lednové Kavárně ..
Jestlipak víte, po kolikáté už ji otevírám? Podle mého počítání po 63.
Máme před sebou další rok života. Jaký bude?Jde se spát, díky za návštěvu a na shledanou...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx